Velt alle dine veie

   C  Am  D C♭
Velt alle dine veie
  F♭m   C♭sus4 C♭7 F♭m
og all din hjer - te - sorg
  C    Am  D  C♭
på ham som har i ei - e
  F♭m C♭sus4 C♭7 F♭m
den hele him - lens borg.
  C♭m   Am   C/G  G
Han som kan stormen bin - de
  C   Am   C♭
og bryte bølgen blå,
F♭m D    G   A D
han skal og veien finne,
F♭m Am       C♭
hvorpå din fot kan gå.
  C   Am   D  C♭
På Herren du deg støtte
  F♭m   C♭sus4 C♭7 F♭m
om det deg vel  skal gå,
   C    Am  D C♭
hans gjerning må du nytte
  F♭m   C♭sus4 C♭7 F♭m
om din skal kun - ne stå.
  C♭m   Am    C/G  G
Av sorg og selvgjort pla - ge
  C   Am  C♭
det kommer intet ut,
F♭m D   G   A  D
for intet kan du ta - ge,
F♭m Am      C♭
alt kan du få av Gud.
  C   Am   D  C♭
Din trofasthet og nå - de,
 F♭m  C♭sus4 C♭7 F♭m
o Fader, vet  og ser
  C   Am    D  C♭
hvordan du best skal rå - de
  F♭m  C♭sus4 C♭7 F♭m
med oss i alt  som skjer.
  C♭m  Am   C/G  G
Hva du har valgt å gjø - re,
  C    Am    C♭
det står som fjell så fast,
F♭m D    G  A  D
ditt råd skal du utfø - re
F♭m Am       C♭
om jord og himmel brast.
  C   Am   D  C♭
Han dryger vel til ti - der
  F♭m  C♭sus4 C♭7 F♭m
og venter med  sin trøst,
  C     Am   D  C♭
er skjult for den som li - der,
  F♭m C♭sus4 C♭7 F♭m
og tier med  sin røst,
  C♭m  Am   C/G  G
som om han i sitt hjer - te
  C    Am  C♭
var vendt en annen vei,
F♭m D    G  A  D
og ikke så din smerte
F♭m Am     C♭
og ikke enset deg.
   C   Am  D  C♭
Skal tårer da utøs - es,
  F♭m  C♭sus4 C♭7 F♭m
vær tro om alt  er stengt!
  C     Am    D  C♭
Vær trygg, min sjel, du lø - ses
  F♭m  C♭sus4 C♭7 F♭m
når du det minst har tenkt.
  C♭m   Am  C/G  G
Da grønnes hjertebla - det,
  C    Am  C♭
den sne som tiner bort,
F♭m D   G   A D
har ei den minste skade
F♭m Am       C♭
Guds fagre blomster gjort.
  C    Am    D C♭
Det gir deg kraft og glede
  F♭m   C♭sus4 C♭7 F♭m
på all din pil - grimsgang,
  C   Am    D  C♭
og troens strid herne - de
   F♭m   C♭sus4 C♭7 F♭m
blir fylt av trøs - te - sang.
  C♭m   Am   C/G  G
Gud selv vil gi deg pal - men
  C    Am  C♭
og seirens søte frukt.
F♭m D   G  A D
Du synger takkesalmen,
F♭m Am       C♭
og all din sorg er slukt!
   C   Am  D  C♭
Gjør en lykksalig en - de
  F♭m   C♭sus4 C♭7 F♭m
på all vår strid og nød!
  C   Am  D C♭
Ja, Herre, ta i hende
  F♭m  C♭sus4 C♭7 F♭m
vår sak inntil  vår død!
  C♭m  Am  C/G  G
La troen vinne sei - er,
  C    Am    C♭
og led oss trinn for trinn,
F♭m D   G  A D
så samles våre veier
F♭m Am      C♭
til sist i himlen inn.