Velt alle dine veie

   D♭  B♭m E♭ C
Velt alle dine veie
  Fm   Csus4 C7  Fm
og all din hjer - te - sorg
  D♭   B♭m  E♭  C
på ham som har i ei - e
  Fm  Csus4 C7  Fm
den hele him - lens borg.
  Cm   B♭m   D♭/A♭ A♭
Han som kan stormen bin - de
  D♭  B♭m  C
og bryte bølgen blå,
Fm E♭   A♭  B♭ E♭
han skal og veien finne,
Fm B♭m      C
hvorpå din fot kan gå.
  D♭   B♭m  E♭ C
På Herren du deg støtte
  Fm   Csus4 C7  Fm
om det deg vel  skal gå,
   D♭    B♭m  E♭ C
hans gjerning må du nytte
  Fm    Csus4 C7 Fm
om din skal kun - ne stå.
  Cm    B♭m   D♭/A♭ A♭
Av sorg og selvgjort pla - ge
  D♭   B♭m  C
det kommer intet ut,
Fm E♭  A♭   B♭  E♭
for intet kan du ta - ge,
Fm B♭m     C
alt kan du få av Gud.
  D♭   B♭m  E♭  C
Din trofasthet og nå - de,
 Fm   Csus4 C7 Fm
o Fader, vet  og ser
  D♭   B♭m    E♭  C
hvordan du best skal rå - de
  Fm  Csus4 C7 Fm
med oss i alt  som skjer.
  Cm   B♭m   D♭/A♭ A♭
Hva du har valgt å gjø - re,
  D♭    B♭m   C
det står som fjell så fast,
Fm  E♭    A♭  B♭  E♭
ditt råd skal du utfø - re
Fm B♭m      C
om jord og himmel brast.
  D♭   B♭m   E♭  C
Han dryger vel til ti - der
  Fm   Csus4 C7 Fm
og venter med  sin trøst,
  D♭     B♭m   E♭  C
er skjult for den som li - der,
  Fm  Csus4 C7  Fm
og tier med  sin røst,
  Cm   B♭m  D♭/A♭  A♭
som om han i sitt hjer - te
  D♭    B♭m  C
var vendt en annen vei,
Fm E♭   A♭ B♭ E♭
og ikke så din smerte
Fm B♭m    C
og ikke enset deg.
   D♭  B♭m E♭  C
Skal tårer da utøs - es,
  Fm   Csus4 C7 Fm
vær tro om alt  er stengt!
  D♭     B♭m   E♭  C
Vær trygg, min sjel, du lø - ses
  Fm   Csus4 C7 Fm
når du det minst har tenkt.
  Cm   B♭m  D♭/A♭ A♭
Da grønnes hjertebla - det,
  D♭   B♭m  C
den sne som tiner bort,
Fm E♭   A♭   B♭ E♭
har ei den minste skade
Fm  B♭m      C
Guds fagre blomster gjort.
  D♭   B♭m   E♭ C
Det gir deg kraft og glede
  Fm   Csus4 C7  Fm
på all din pil - grimsgang,
  D♭   B♭m   E♭  C
og troens strid herne - de
   Fm   Csus4 C7  Fm
blir fylt av trøs - te - sang.
  Cm    B♭m  D♭/A♭ A♭
Gud selv vil gi deg pal - men
  D♭   B♭m C
og seirens søte frukt.
Fm E♭   A♭  B♭ E♭
Du synger takkesalmen,
Fm B♭m      C
og all din sorg er slukt!
   D♭   B♭m  E♭  C
Gjør en lykksalig en - de
  Fm   Csus4 C7 Fm
på all vår strid og nød!
  D♭   B♭m E♭ C
Ja, Herre, ta i hende
  Fm   Csus4 C7 Fm
vår sak inntil  vår død!
  Cm  B♭m  D♭/A♭ A♭
La troen vinne sei - er,
  D♭   B♭m    C
og led oss trinn for trinn,
Fm E♭   A♭  B♭ E♭
så samles våre veier
Fm B♭m      C
til sist i himlen inn.