Velt alle dine veie

   D♭  A♯m D♯ B♯
Velt alle dine veie
  E♯m   B♯sus4 B♯7 E♯m
og all din hjer - te - sorg
  D♭   A♯m  D♯  B♯
på ham som har i ei - e
  E♯m B♯sus4 B♯7 E♯m
den hele him - lens borg.
  B♯m   A♯m   D♭/A♭ A♭
Han som kan stormen bin - de
  D♭  A♯m  B♯
og bryte bølgen blå,
E♯m D♯   A♭  A♯ D♯
han skal og veien finne,
E♯m A♯m      B♯
hvorpå din fot kan gå.
  D♭   A♯m  D♯ B♯
På Herren du deg støtte
  E♯m   B♯sus4 B♯7 E♯m
om det deg vel  skal gå,
   D♭    A♯m  D♯ B♯
hans gjerning må du nytte
  E♯m   B♯sus4 B♯7 E♯m
om din skal kun - ne stå.
  B♯m   A♯m   D♭/A♭ A♭
Av sorg og selvgjort pla - ge
  D♭   A♯m  B♯
det kommer intet ut,
E♯m D♯  A♭   A♯  D♯
for intet kan du ta - ge,
E♯m A♯m     B♯
alt kan du få av Gud.
  D♭   A♯m  D♯  B♯
Din trofasthet og nå - de,
 E♯m  B♯sus4 B♯7 E♯m
o Fader, vet  og ser
  D♭   A♯m    D♯  B♯
hvordan du best skal rå - de
  E♯m  B♯sus4 B♯7 E♯m
med oss i alt  som skjer.
  B♯m  A♯m   D♭/A♭ A♭
Hva du har valgt å gjø - re,
  D♭    A♯m   B♯
det står som fjell så fast,
E♯m D♯    A♭  A♯  D♯
ditt råd skal du utfø - re
E♯m A♯m      B♯
om jord og himmel brast.
  D♭   A♯m   D♯  B♯
Han dryger vel til ti - der
  E♯m  B♯sus4 B♯7 E♯m
og venter med  sin trøst,
  D♭     A♯m   D♯  B♯
er skjult for den som li - der,
  E♯m B♯sus4 B♯7 E♯m
og tier med  sin røst,
  B♯m  A♯m  D♭/A♭  A♭
som om han i sitt hjer - te
  D♭    A♯m  B♯
var vendt en annen vei,
E♯m D♯   A♭ A♯ D♯
og ikke så din smerte
E♯m A♯m    B♯
og ikke enset deg.
   D♭  A♯m D♯  B♯
Skal tårer da utøs - es,
  E♯m  B♯sus4 B♯7 E♯m
vær tro om alt  er stengt!
  D♭     A♯m   D♯  B♯
Vær trygg, min sjel, du lø - ses
  E♯m  B♯sus4 B♯7 E♯m
når du det minst har tenkt.
  B♯m   A♯m  D♭/A♭ A♭
Da grønnes hjertebla - det,
  D♭   A♯m  B♯
den sne som tiner bort,
E♯m D♯   A♭   A♯ D♯
har ei den minste skade
E♯m A♯m      B♯
Guds fagre blomster gjort.
  D♭   A♯m   D♯ B♯
Det gir deg kraft og glede
  E♯m   B♯sus4 B♯7 E♯m
på all din pil - grimsgang,
  D♭   A♯m   D♯  B♯
og troens strid herne - de
   E♯m   B♯sus4 B♯7 E♯m
blir fylt av trøs - te - sang.
  B♯m   A♯m  D♭/A♭ A♭
Gud selv vil gi deg pal - men
  D♭   A♯m B♯
og seirens søte frukt.
E♯m D♯   A♭  A♯ D♯
Du synger takkesalmen,
E♯m A♯m      B♯
og all din sorg er slukt!
   D♭   A♯m  D♯  B♯
Gjør en lykksalig en - de
  E♯m   B♯sus4 B♯7 E♯m
på all vår strid og nød!
  D♭   A♯m D♯ B♯
Ja, Herre, ta i hende
  E♯m  B♯sus4 B♯7 E♯m
vår sak inntil  vår død!
  B♯m  A♯m  D♭/A♭ A♭
La troen vinne sei - er,
  D♭   A♯m    B♯
og led oss trinn for trinn,
E♯m D♯   A♭  A♯ D♯
så samles våre veier
E♯m A♯m      B♯
til sist i himlen inn.