Velt alle dine veie

   C♭  A♭m D♭ B♭
Velt alle dine veie
  E♭m   B♭sus4 B♭7 E♭m
og all din hjer - te - sorg
  C♭   A♭m  D♭  B♭
på ham som har i ei - e
  E♭m B♭sus4 B♭7 E♭m
den hele him - lens borg.
  B♭m   A♭m   C♭/G♭ G♭
Han som kan stormen bin - de
  C♭  A♭m  B♭
og bryte bølgen blå,
E♭m D♭   G♭  A♭ D♭
han skal og veien finne,
E♭m A♭m      B♭
hvorpå din fot kan gå.
  C♭   A♭m  D♭ B♭
På Herren du deg støtte
  E♭m   B♭sus4 B♭7 E♭m
om det deg vel  skal gå,
   C♭    A♭m  D♭ B♭
hans gjerning må du nytte
  E♭m   B♭sus4 B♭7 E♭m
om din skal kun - ne stå.
  B♭m   A♭m   C♭/G♭ G♭
Av sorg og selvgjort pla - ge
  C♭   A♭m  B♭
det kommer intet ut,
E♭m D♭  G♭   A♭  D♭
for intet kan du ta - ge,
E♭m A♭m     B♭
alt kan du få av Gud.
  C♭   A♭m  D♭  B♭
Din trofasthet og nå - de,
 E♭m  B♭sus4 B♭7 E♭m
o Fader, vet  og ser
  C♭   A♭m    D♭  B♭
hvordan du best skal rå - de
  E♭m  B♭sus4 B♭7 E♭m
med oss i alt  som skjer.
  B♭m  A♭m   C♭/G♭ G♭
Hva du har valgt å gjø - re,
  C♭    A♭m   B♭
det står som fjell så fast,
E♭m D♭    G♭  A♭  D♭
ditt råd skal du utfø - re
E♭m A♭m      B♭
om jord og himmel brast.
  C♭   A♭m   D♭  B♭
Han dryger vel til ti - der
  E♭m  B♭sus4 B♭7 E♭m
og venter med  sin trøst,
  C♭     A♭m   D♭  B♭
er skjult for den som li - der,
  E♭m B♭sus4 B♭7 E♭m
og tier med  sin røst,
  B♭m  A♭m  C♭/G♭  G♭
som om han i sitt hjer - te
  C♭    A♭m  B♭
var vendt en annen vei,
E♭m D♭   G♭ A♭ D♭
og ikke så din smerte
E♭m A♭m    B♭
og ikke enset deg.
   C♭  A♭m D♭  B♭
Skal tårer da utøs - es,
  E♭m  B♭sus4 B♭7 E♭m
vær tro om alt  er stengt!
  C♭     A♭m   D♭  B♭
Vær trygg, min sjel, du lø - ses
  E♭m  B♭sus4 B♭7 E♭m
når du det minst har tenkt.
  B♭m   A♭m  C♭/G♭ G♭
Da grønnes hjertebla - det,
  C♭   A♭m  B♭
den sne som tiner bort,
E♭m D♭   G♭   A♭ D♭
har ei den minste skade
E♭m A♭m      B♭
Guds fagre blomster gjort.
  C♭   A♭m   D♭ B♭
Det gir deg kraft og glede
  E♭m   B♭sus4 B♭7 E♭m
på all din pil - grimsgang,
  C♭   A♭m   D♭  B♭
og troens strid herne - de
   E♭m   B♭sus4 B♭7 E♭m
blir fylt av trøs - te - sang.
  B♭m   A♭m  C♭/G♭ G♭
Gud selv vil gi deg pal - men
  C♭   A♭m B♭
og seirens søte frukt.
E♭m D♭   G♭  A♭ D♭
Du synger takkesalmen,
E♭m A♭m      B♭
og all din sorg er slukt!
   C♭   A♭m  D♭  B♭
Gjør en lykksalig en - de
  E♭m   B♭sus4 B♭7 E♭m
på all vår strid og nød!
  C♭   A♭m D♭ B♭
Ja, Herre, ta i hende
  E♭m  B♭sus4 B♭7 E♭m
vår sak inntil  vår død!
  B♭m  A♭m  C♭/G♭ G♭
La troen vinne sei - er,
  C♭   A♭m    B♭
og led oss trinn for trinn,
E♭m D♭   G♭  A♭ D♭
så samles våre veier
E♭m A♭m      B♭
til sist i himlen inn.
Internal Server Error - My Hymnal

Internal Server Error

Module 'Phar' already loaded