Velt alle dine veie

   C  Am  D B
Velt alle dine veie
  Em   Bsus4 B7  Em
og all din hjer - te - sorg
  C    Am  D  B
på ham som har i ei - e
  Em  Bsus4 B7  Em
den hele him - lens borg.
  Bm   Am   C/G  G
Han som kan stormen bin - de
  C   Am   B
og bryte bølgen blå,
Em D    G   A D
han skal og veien finne,
Em Am       B
hvorpå din fot kan gå.
  C   Am   D  B
På Herren du deg støtte
  Em   Bsus4 B7  Em
om det deg vel  skal gå,
   C    Am  D B
hans gjerning må du nytte
  Em    Bsus4 B7 Em
om din skal kun - ne stå.
  Bm    Am    C/G  G
Av sorg og selvgjort pla - ge
  C   Am  B
det kommer intet ut,
Em D   G   A  D
for intet kan du ta - ge,
Em Am      B
alt kan du få av Gud.
  C   Am   D  B
Din trofasthet og nå - de,
 Em   Bsus4 B7 Em
o Fader, vet  og ser
  C   Am    D  B
hvordan du best skal rå - de
  Em  Bsus4 B7 Em
med oss i alt  som skjer.
  Bm   Am   C/G  G
Hva du har valgt å gjø - re,
  C    Am    B
det står som fjell så fast,
Em  D    G  A  D
ditt råd skal du utfø - re
Em Am       B
om jord og himmel brast.
  C   Am   D  B
Han dryger vel til ti - der
  Em   Bsus4 B7 Em
og venter med  sin trøst,
  C     Am   D  B
er skjult for den som li - der,
  Em  Bsus4 B7  Em
og tier med  sin røst,
  Bm   Am   C/G  G
som om han i sitt hjer - te
  C    Am  B
var vendt en annen vei,
Em D    G  A  D
og ikke så din smerte
Em Am     B
og ikke enset deg.
   C   Am  D  B
Skal tårer da utøs - es,
  Em   Bsus4 B7 Em
vær tro om alt  er stengt!
  C     Am    D  B
Vær trygg, min sjel, du lø - ses
  Em   Bsus4 B7 Em
når du det minst har tenkt.
  Bm   Am  C/G  G
Da grønnes hjertebla - det,
  C    Am  B
den sne som tiner bort,
Em D   G   A D
har ei den minste skade
Em  Am       B
Guds fagre blomster gjort.
  C    Am    D B
Det gir deg kraft og glede
  Em   Bsus4 B7  Em
på all din pil - grimsgang,
  C   Am    D  B
og troens strid herne - de
   Em   Bsus4 B7  Em
blir fylt av trøs - te - sang.
  Bm    Am   C/G  G
Gud selv vil gi deg pal - men
  C    Am  B
og seirens søte frukt.
Em D   G  A D
Du synger takkesalmen,
Em Am       B
og all din sorg er slukt!
   C   Am  D  B
Gjør en lykksalig en - de
  Em   Bsus4 B7 Em
på all vår strid og nød!
  C   Am  D B
Ja, Herre, ta i hende
  Em   Bsus4 B7 Em
vår sak inntil  vår død!
  Bm  Am  C/G  G
La troen vinne sei - er,
  C    Am    B
og led oss trinn for trinn,
Em D   G  A D
så samles våre veier
Em Am      B
til sist i himlen inn.