Velt alle dine veie

   C♭  G♯m C♯ A♯
Velt alle dine veie
  D♯m   A♯sus4 A♯7 D♯m
og all din hjer - te - sorg
  C♭   G♯m  C♯  A♯
på ham som har i ei - e
  D♯m A♯sus4 A♯7 D♯m
den hele him - lens borg.
  A♯m   G♯m   C♭/G♭ G♭
Han som kan stormen bin - de
  C♭  G♯m  A♯
og bryte bølgen blå,
D♯m C♯   G♭  G♯ C♯
han skal og veien finne,
D♯m G♯m      A♯
hvorpå din fot kan gå.
  C♭   G♯m  C♯ A♯
På Herren du deg støtte
  D♯m   A♯sus4 A♯7 D♯m
om det deg vel  skal gå,
   C♭    G♯m  C♯ A♯
hans gjerning må du nytte
  D♯m   A♯sus4 A♯7 D♯m
om din skal kun - ne stå.
  A♯m   G♯m   C♭/G♭ G♭
Av sorg og selvgjort pla - ge
  C♭   G♯m  A♯
det kommer intet ut,
D♯m C♯  G♭   G♯  C♯
for intet kan du ta - ge,
D♯m G♯m     A♯
alt kan du få av Gud.
  C♭   G♯m  C♯  A♯
Din trofasthet og nå - de,
 D♯m  A♯sus4 A♯7 D♯m
o Fader, vet  og ser
  C♭   G♯m    C♯  A♯
hvordan du best skal rå - de
  D♯m  A♯sus4 A♯7 D♯m
med oss i alt  som skjer.
  A♯m  G♯m   C♭/G♭ G♭
Hva du har valgt å gjø - re,
  C♭    G♯m   A♯
det står som fjell så fast,
D♯m C♯    G♭  G♯  C♯
ditt råd skal du utfø - re
D♯m G♯m      A♯
om jord og himmel brast.
  C♭   G♯m   C♯  A♯
Han dryger vel til ti - der
  D♯m  A♯sus4 A♯7 D♯m
og venter med  sin trøst,
  C♭     G♯m   C♯  A♯
er skjult for den som li - der,
  D♯m A♯sus4 A♯7 D♯m
og tier med  sin røst,
  A♯m  G♯m  C♭/G♭  G♭
som om han i sitt hjer - te
  C♭    G♯m  A♯
var vendt en annen vei,
D♯m C♯   G♭ G♯ C♯
og ikke så din smerte
D♯m G♯m    A♯
og ikke enset deg.
   C♭  G♯m C♯  A♯
Skal tårer da utøs - es,
  D♯m  A♯sus4 A♯7 D♯m
vær tro om alt  er stengt!
  C♭     G♯m   C♯  A♯
Vær trygg, min sjel, du lø - ses
  D♯m  A♯sus4 A♯7 D♯m
når du det minst har tenkt.
  A♯m   G♯m  C♭/G♭ G♭
Da grønnes hjertebla - det,
  C♭   G♯m  A♯
den sne som tiner bort,
D♯m C♯   G♭   G♯ C♯
har ei den minste skade
D♯m G♯m      A♯
Guds fagre blomster gjort.
  C♭   G♯m   C♯ A♯
Det gir deg kraft og glede
  D♯m   A♯sus4 A♯7 D♯m
på all din pil - grimsgang,
  C♭   G♯m   C♯  A♯
og troens strid herne - de
   D♯m   A♯sus4 A♯7 D♯m
blir fylt av trøs - te - sang.
  A♯m   G♯m  C♭/G♭ G♭
Gud selv vil gi deg pal - men
  C♭   G♯m A♯
og seirens søte frukt.
D♯m C♯   G♭  G♯ C♯
Du synger takkesalmen,
D♯m G♯m      A♯
og all din sorg er slukt!
   C♭   G♯m  C♯  A♯
Gjør en lykksalig en - de
  D♯m   A♯sus4 A♯7 D♯m
på all vår strid og nød!
  C♭   G♯m C♯ A♯
Ja, Herre, ta i hende
  D♯m  A♯sus4 A♯7 D♯m
vår sak inntil  vår død!
  A♯m  G♯m  C♭/G♭ G♭
La troen vinne sei - er,
  C♭   G♯m    A♯
og led oss trinn for trinn,
D♯m C♯   G♭  G♯ C♯
så samles våre veier
D♯m G♯m      A♯
til sist i himlen inn.