Velt alle dine veie

   A  G♭m C♭ A♭
Velt alle dine veie
  D♭m   A♭sus4 A♭7 D♭m
og all din hjer - te - sorg
  A    G♭m  C♭  A♭
på ham som har i ei - e
  D♭m A♭sus4 A♭7 D♭m
den hele him - lens borg.
  A♭m   G♭m   A/F♭ F♭
Han som kan stormen bin - de
  A   G♭m  A♭
og bryte bølgen blå,
D♭m C♭   F♭  G♭ C♭
han skal og veien finne,
D♭m G♭m      A♭
hvorpå din fot kan gå.
  A   G♭m  C♭ A♭
På Herren du deg støtte
  D♭m   A♭sus4 A♭7 D♭m
om det deg vel  skal gå,
   A    G♭m  C♭ A♭
hans gjerning må du nytte
  D♭m   A♭sus4 A♭7 D♭m
om din skal kun - ne stå.
  A♭m   G♭m   A/F♭ F♭
Av sorg og selvgjort pla - ge
  A   G♭m  A♭
det kommer intet ut,
D♭m C♭  F♭   G♭  C♭
for intet kan du ta - ge,
D♭m G♭m     A♭
alt kan du få av Gud.
  A   G♭m  C♭  A♭
Din trofasthet og nå - de,
 D♭m  A♭sus4 A♭7 D♭m
o Fader, vet  og ser
  A   G♭m    C♭  A♭
hvordan du best skal rå - de
  D♭m  A♭sus4 A♭7 D♭m
med oss i alt  som skjer.
  A♭m  G♭m   A/F♭ F♭
Hva du har valgt å gjø - re,
  A    G♭m   A♭
det står som fjell så fast,
D♭m C♭    F♭  G♭  C♭
ditt råd skal du utfø - re
D♭m G♭m      A♭
om jord og himmel brast.
  A   G♭m   C♭  A♭
Han dryger vel til ti - der
  D♭m  A♭sus4 A♭7 D♭m
og venter med  sin trøst,
  A     G♭m   C♭  A♭
er skjult for den som li - der,
  D♭m A♭sus4 A♭7 D♭m
og tier med  sin røst,
  A♭m  G♭m  A/F♭  F♭
som om han i sitt hjer - te
  A    G♭m  A♭
var vendt en annen vei,
D♭m C♭   F♭ G♭ C♭
og ikke så din smerte
D♭m G♭m    A♭
og ikke enset deg.
   A   G♭m C♭  A♭
Skal tårer da utøs - es,
  D♭m  A♭sus4 A♭7 D♭m
vær tro om alt  er stengt!
  A     G♭m   C♭  A♭
Vær trygg, min sjel, du lø - ses
  D♭m  A♭sus4 A♭7 D♭m
når du det minst har tenkt.
  A♭m   G♭m  A/F♭ F♭
Da grønnes hjertebla - det,
  A    G♭m  A♭
den sne som tiner bort,
D♭m C♭   F♭   G♭ C♭
har ei den minste skade
D♭m G♭m      A♭
Guds fagre blomster gjort.
  A    G♭m   C♭ A♭
Det gir deg kraft og glede
  D♭m   A♭sus4 A♭7 D♭m
på all din pil - grimsgang,
  A   G♭m   C♭  A♭
og troens strid herne - de
   D♭m   A♭sus4 A♭7 D♭m
blir fylt av trøs - te - sang.
  A♭m   G♭m  A/F♭ F♭
Gud selv vil gi deg pal - men
  A    G♭m A♭
og seirens søte frukt.
D♭m C♭   F♭  G♭ C♭
Du synger takkesalmen,
D♭m G♭m      A♭
og all din sorg er slukt!
   A   G♭m  C♭  A♭
Gjør en lykksalig en - de
  D♭m   A♭sus4 A♭7 D♭m
på all vår strid og nød!
  A   G♭m C♭ A♭
Ja, Herre, ta i hende
  D♭m  A♭sus4 A♭7 D♭m
vår sak inntil  vår død!
  A♭m  G♭m  A/F♭ F♭
La troen vinne sei - er,
  A    G♭m    A♭
og led oss trinn for trinn,
D♭m C♭   F♭  G♭ C♭
så samles våre veier
D♭m G♭m      A♭
til sist i himlen inn.