Velt alle dine veie

   B♭  Gm  C A
Velt alle dine veie
  Dm   Asus4 A7  Dm
og all din hjer - te - sorg
  B♭   Gm  C  A
på ham som har i ei - e
  Dm  Asus4 A7  Dm
den hele him - lens borg.
  Am   Gm   B♭/F  F
Han som kan stormen bin - de
  B♭  Gm   A
og bryte bølgen blå,
Dm C    F   G C
han skal og veien finne,
Dm Gm       A
hvorpå din fot kan gå.
  B♭   Gm   C  A
På Herren du deg støtte
  Dm   Asus4 A7  Dm
om det deg vel  skal gå,
   B♭    Gm  C A
hans gjerning må du nytte
  Dm    Asus4 A7 Dm
om din skal kun - ne stå.
  Am    Gm    B♭/F  F
Av sorg og selvgjort pla - ge
  B♭   Gm  A
det kommer intet ut,
Dm C   F   G  C
for intet kan du ta - ge,
Dm Gm      A
alt kan du få av Gud.
  B♭   Gm   C  A
Din trofasthet og nå - de,
 Dm   Asus4 A7 Dm
o Fader, vet  og ser
  B♭   Gm    C  A
hvordan du best skal rå - de
  Dm  Asus4 A7 Dm
med oss i alt  som skjer.
  Am   Gm   B♭/F  F
Hva du har valgt å gjø - re,
  B♭    Gm    A
det står som fjell så fast,
Dm  C    F  G  C
ditt råd skal du utfø - re
Dm Gm       A
om jord og himmel brast.
  B♭   Gm   C  A
Han dryger vel til ti - der
  Dm   Asus4 A7 Dm
og venter med  sin trøst,
  B♭     Gm   C  A
er skjult for den som li - der,
  Dm  Asus4 A7  Dm
og tier med  sin røst,
  Am   Gm   B♭/F  F
som om han i sitt hjer - te
  B♭    Gm  A
var vendt en annen vei,
Dm C    F  G  C
og ikke så din smerte
Dm Gm     A
og ikke enset deg.
   B♭  Gm  C  A
Skal tårer da utøs - es,
  Dm   Asus4 A7 Dm
vær tro om alt  er stengt!
  B♭     Gm    C  A
Vær trygg, min sjel, du lø - ses
  Dm   Asus4 A7 Dm
når du det minst har tenkt.
  Am   Gm  B♭/F  F
Da grønnes hjertebla - det,
  B♭   Gm  A
den sne som tiner bort,
Dm C   F   G C
har ei den minste skade
Dm  Gm       A
Guds fagre blomster gjort.
  B♭   Gm    C A
Det gir deg kraft og glede
  Dm   Asus4 A7  Dm
på all din pil - grimsgang,
  B♭   Gm    C  A
og troens strid herne - de
   Dm   Asus4 A7  Dm
blir fylt av trøs - te - sang.
  Am    Gm   B♭/F  F
Gud selv vil gi deg pal - men
  B♭   Gm  A
og seirens søte frukt.
Dm C   F  G C
Du synger takkesalmen,
Dm Gm       A
og all din sorg er slukt!
   B♭   Gm  C  A
Gjør en lykksalig en - de
  Dm   Asus4 A7 Dm
på all vår strid og nød!
  B♭   Gm  C A
Ja, Herre, ta i hende
  Dm   Asus4 A7 Dm
vår sak inntil  vår død!
  Am  Gm  B♭/F  F
La troen vinne sei - er,
  B♭   Gm    A
og led oss trinn for trinn,
Dm C   F  G C
så samles våre veier
Dm Gm      A
til sist i himlen inn.