Velt alle dine veie

   F  Dm  G E
Velt alle dine veie
  Am   Esus4 E7  Am
og all din hjer - te - sorg
  F    Dm  G  E
på ham som har i ei - e
  Am  Esus4 E7  Am
den hele him - lens borg.
  Em   Dm   F/C  C
Han som kan stormen bin - de
  F   Dm   E
og bryte bølgen blå,
Am G    C   D G
han skal og veien finne,
Am Dm       E
hvorpå din fot kan gå.
  F   Dm   G  E
På Herren du deg støtte
  Am   Esus4 E7  Am
om det deg vel  skal gå,
   F    Dm  G E
hans gjerning må du nytte
  Am    Esus4 E7 Am
om din skal kun - ne stå.
  Em    Dm    F/C  C
Av sorg og selvgjort pla - ge
  F   Dm  E
det kommer intet ut,
Am G   C   D  G
for intet kan du ta - ge,
Am Dm      E
alt kan du få av Gud.
  F   Dm   G  E
Din trofasthet og nå - de,
 Am   Esus4 E7 Am
o Fader, vet  og ser
  F   Dm    G  E
hvordan du best skal rå - de
  Am  Esus4 E7 Am
med oss i alt  som skjer.
  Em   Dm   F/C  C
Hva du har valgt å gjø - re,
  F    Dm    E
det står som fjell så fast,
Am  G    C  D  G
ditt råd skal du utfø - re
Am Dm       E
om jord og himmel brast.
  F   Dm   G  E
Han dryger vel til ti - der
  Am   Esus4 E7 Am
og venter med  sin trøst,
  F     Dm   G  E
er skjult for den som li - der,
  Am  Esus4 E7  Am
og tier med  sin røst,
  Em   Dm   F/C  C
som om han i sitt hjer - te
  F    Dm  E
var vendt en annen vei,
Am G    C  D  G
og ikke så din smerte
Am Dm     E
og ikke enset deg.
   F   Dm  G  E
Skal tårer da utøs - es,
  Am   Esus4 E7 Am
vær tro om alt  er stengt!
  F     Dm    G  E
Vær trygg, min sjel, du lø - ses
  Am   Esus4 E7 Am
når du det minst har tenkt.
  Em   Dm  F/C  C
Da grønnes hjertebla - det,
  F    Dm  E
den sne som tiner bort,
Am G   C   D G
har ei den minste skade
Am  Dm       E
Guds fagre blomster gjort.
  F    Dm    G E
Det gir deg kraft og glede
  Am   Esus4 E7  Am
på all din pil - grimsgang,
  F   Dm    G  E
og troens strid herne - de
   Am   Esus4 E7  Am
blir fylt av trøs - te - sang.
  Em    Dm   F/C  C
Gud selv vil gi deg pal - men
  F    Dm  E
og seirens søte frukt.
Am G   C  D G
Du synger takkesalmen,
Am Dm       E
og all din sorg er slukt!
   F   Dm  G  E
Gjør en lykksalig en - de
  Am   Esus4 E7 Am
på all vår strid og nød!
  F   Dm  G E
Ja, Herre, ta i hende
  Am   Esus4 E7 Am
vår sak inntil  vår død!
  Em  Dm  F/C  C
La troen vinne sei - er,
  F    Dm    E
og led oss trinn for trinn,
Am G   C  D G
så samles våre veier
Am Dm      E
til sist i himlen inn.