Lær meg å kjenne dine veie

  D♯7  G♯m     C♯m  G♯m
Lær meg å kjenne dine vei - e
  F♭   G♯m/D♯  D♯7    G♯m
og gå dem trøstig skritt for skritt!
  D♯7  G♯m      C♯m G♯m
Jeg vet at hva jeg fikk i ei - e,
  F♭   G♯m/D♯  D♯7  G♯m
er borget gods, og alt er ditt.
  C♯m   G♯m  C♯m   C♭/D♯
Men vil din sterke hånd meg lede,
  D♯7  G♯m   D♯7/A♯ G♯m
jeg aldri feil på målet ser,
  C♯m    C♭       C♯m G♯m
og for hvert håp som dør her ne - de,
  F♭   G♯m/D♯ D♯7  G♯m
får jeg et håp i himlen mer.
  D♯7  G♯m     C♯m  G♯m
Lær meg å kjenne dine tan - ker
  F♭  G♯m/D♯ D♯7  G♯m
og øves i å tenke dem!
  D♯7  G♯m        C♯m  G♯m
Og når i angst mitt hjerte ban - ker,
  F♭  G♯m/D♯ D♯7  G♯m
da må du kalle motet frem!
  C♯m   G♯m  C♯m      C♭/D♯
Når jeg har tenkt meg trett til døden,
  D♯7  G♯m  D♯7/A♯  G♯m
si så hva du har tenkt, o Gud!
  C♯m    C♭    C♯m  G♯m
Da kan jeg se at morgenrød - en
  F♭   G♯m/D♯ D♯7  G♯m
bak tvil og vånde veller ut.
  D♯7   G♯m      C♯m G♯m
Men lær meg fremfor alt å kjenne
  F♭  G♯m/D♯ D♯7  G♯m
din grenseløse kjærlighet,
  D♯7   G♯m      C♯m  G♯m
den som kan tusen stjerner ten - ne
  F♭   G♯m/D♯  D♯7   G♯m
når lykkens sol for meg går ned.
  C♯m  G♯m  C♯m   C♭/D♯
Den tørrer tårer som den skapte,
  D♯7  G♯m  D♯7/A♯  G♯m
og leger såret som den slo.
   C♯m   C♭       C♯m  G♯m
Dens vei går gjennom det vi tap - te,
  F♭   G♯m/D♯ D♯7   G♯m
den gir oss mere enn den tok!