Lær meg å kjenne dine veie

  D♭7  G♭m     C♭m  G♭m
Lær meg å kjenne dine vei - e
  D   G♭m/D♭  D♭7    G♭m
og gå dem trøstig skritt for skritt!
  D♭7  G♭m      C♭m G♭m
Jeg vet at hva jeg fikk i ei - e,
  D   G♭m/D♭  D♭7  G♭m
er borget gods, og alt er ditt.
  C♭m   G♭m  C♭m   A /D♭
Men vil din sterke hånd meg lede,
  D♭7  G♭m   D♭7/A♭ G♭m
jeg aldri feil på målet ser,
  C♭m    A        C♭m G♭m
og for hvert håp som dør her ne - de,
  D   G♭m/D♭ D♭7  G♭m
får jeg et håp i himlen mer.
  D♭7  G♭m     C♭m  G♭m
Lær meg å kjenne dine tan - ker
  D  G♭m/D♭ D♭7  G♭m
og øves i å tenke dem!
  D♭7  G♭m        C♭m  G♭m
Og når i angst mitt hjerte ban - ker,
  D   G♭m/D♭ D♭7  G♭m
da må du kalle motet frem!
  C♭m   G♭m  C♭m      A /D♭
Når jeg har tenkt meg trett til døden,
  D♭7  G♭m  D♭7/A♭  G♭m
si så hva du har tenkt, o Gud!
  C♭m    A    C♭m  G♭m
Da kan jeg se at morgenrød - en
  D    G♭m/D♭ D♭7  G♭m
bak tvil og vånde veller ut.
  D♭7   G♭m      C♭m G♭m
Men lær meg fremfor alt å kjenne
  D   G♭m/D♭ D♭7  G♭m
din grenseløse kjærlighet,
  D♭7   G♭m      C♭m  G♭m
den som kan tusen stjerner ten - ne
  D    G♭m/D♭  D♭7   G♭m
når lykkens sol for meg går ned.
  C♭m  G♭m  C♭m   A /D♭
Den tørrer tårer som den skapte,
  D♭7  G♭m  D♭7/A♭  G♭m
og leger såret som den slo.
   C♭m   A       C♭m  G♭m
Dens vei går gjennom det vi tap - te,
  D    G♭m/D♭ D♭7   G♭m
den gir oss mere enn den tok!