Lær meg å kjenne dine veie

  D7  Gm     Cm  Gm
Lær meg å kjenne dine vei - e
  E♭   Gm/D  D7     Gm
og gå dem trøstig skritt for skritt!
  D7   Gm       Cm  Gm
Jeg vet at hva jeg fikk i ei - e,
  E♭   Gm/D   D7   Gm
er borget gods, og alt er ditt.
  Cm   Gm   Cm    B♭/D
Men vil din sterke hånd meg lede,
  D7  Gm   D7/A Gm
jeg aldri feil på målet ser,
  Cm    B♭       Cm  Gm
og for hvert håp som dør her ne - de,
  E♭   Gm/D D7   Gm
får jeg et håp i himlen mer.
  D7  Gm     Cm  Gm
Lær meg å kjenne dine tan - ker
  E♭  Gm/D D7  Gm
og øves i å tenke dem!
  D7  Gm        Cm  Gm
Og når i angst mitt hjerte ban - ker,
  E♭  Gm/D D7  Gm
da må du kalle motet frem!
  Cm   Gm  Cm      B♭/D
Når jeg har tenkt meg trett til døden,
  D7   Gm   D7/A   Gm
si så hva du har tenkt, o Gud!
  Cm     B♭    Cm  Gm
Da kan jeg se at morgenrød - en
  E♭   Gm/D D7   Gm
bak tvil og vånde veller ut.
  D7   Gm      Cm Gm
Men lær meg fremfor alt å kjenne
  E♭  Gm/D D7   Gm
din grenseløse kjærlighet,
  D7   Gm       Cm  Gm
den som kan tusen stjerner ten - ne
  E♭   Gm/D  D7   Gm
når lykkens sol for meg går ned.
  Cm   Gm  Cm   B♭/D
Den tørrer tårer som den skapte,
  D7  Gm  D7/A  Gm
og leger såret som den slo.
   Cm   B♭       Cm  Gm
Dens vei går gjennom det vi tap - te,
  E♭   Gm/D D7   Gm
den gir oss mere enn den tok!