Lær meg å kjenne dine veie

  C♯7  F♯m     Bm  F♯m
Lær meg å kjenne dine vei - e
  D   F♯m/C♯  C♯7    F♯m
og gå dem trøstig skritt for skritt!
  C♯7  F♯m      Bm  F♯m
Jeg vet at hva jeg fikk i ei - e,
  D   F♯m/C♯  C♯7  F♯m
er borget gods, og alt er ditt.
  Bm   F♯m  Bm    A /C♯
Men vil din sterke hånd meg lede,
  C♯7  F♯m   C♯7/G♯ F♯m
jeg aldri feil på målet ser,
  Bm    A        Bm  F♯m
og for hvert håp som dør her ne - de,
  D   F♯m/C♯ C♯7  F♯m
får jeg et håp i himlen mer.
  C♯7  F♯m     Bm  F♯m
Lær meg å kjenne dine tan - ker
  D  F♯m/C♯ C♯7  F♯m
og øves i å tenke dem!
  C♯7  F♯m        Bm  F♯m
Og når i angst mitt hjerte ban - ker,
  D   F♯m/C♯ C♯7  F♯m
da må du kalle motet frem!
  Bm   F♯m  Bm      A /C♯
Når jeg har tenkt meg trett til døden,
  C♯7  F♯m  C♯7/G♯  F♯m
si så hva du har tenkt, o Gud!
  Bm     A    Bm  F♯m
Da kan jeg se at morgenrød - en
  D    F♯m/C♯ C♯7  F♯m
bak tvil og vånde veller ut.
  C♯7   F♯m      Bm F♯m
Men lær meg fremfor alt å kjenne
  D   F♯m/C♯ C♯7  F♯m
din grenseløse kjærlighet,
  C♯7   F♯m      Bm  F♯m
den som kan tusen stjerner ten - ne
  D    F♯m/C♯  C♯7   F♯m
når lykkens sol for meg går ned.
  Bm   F♯m  Bm   A /C♯
Den tørrer tårer som den skapte,
  C♯7  F♯m  C♯7/G♯  F♯m
og leger såret som den slo.
   Bm   A       Bm  F♯m
Dens vei går gjennom det vi tap - te,
  D    F♯m/C♯ C♯7   F♯m
den gir oss mere enn den tok!