Lær meg å kjenne dine veie

  C♭7  F♭m     Am  F♭m
Lær meg å kjenne dine vei - e
  C   F♭m/C♭  C♭7    F♭m
og gå dem trøstig skritt for skritt!
  C♭7  F♭m      Am  F♭m
Jeg vet at hva jeg fikk i ei - e,
  C   F♭m/C♭  C♭7  F♭m
er borget gods, og alt er ditt.
  Am   F♭m  Am    G /C♭
Men vil din sterke hånd meg lede,
  C♭7  F♭m   C♭7/G♭ F♭m
jeg aldri feil på målet ser,
  Am    G        Am  F♭m
og for hvert håp som dør her ne - de,
  C   F♭m/C♭ C♭7  F♭m
får jeg et håp i himlen mer.
  C♭7  F♭m     Am  F♭m
Lær meg å kjenne dine tan - ker
  C  F♭m/C♭ C♭7  F♭m
og øves i å tenke dem!
  C♭7  F♭m        Am  F♭m
Og når i angst mitt hjerte ban - ker,
  C   F♭m/C♭ C♭7  F♭m
da må du kalle motet frem!
  Am   F♭m  Am      G /C♭
Når jeg har tenkt meg trett til døden,
  C♭7  F♭m  C♭7/G♭  F♭m
si så hva du har tenkt, o Gud!
  Am     G    Am  F♭m
Da kan jeg se at morgenrød - en
  C    F♭m/C♭ C♭7  F♭m
bak tvil og vånde veller ut.
  C♭7   F♭m      Am F♭m
Men lær meg fremfor alt å kjenne
  C   F♭m/C♭ C♭7  F♭m
din grenseløse kjærlighet,
  C♭7   F♭m      Am  F♭m
den som kan tusen stjerner ten - ne
  C    F♭m/C♭  C♭7   F♭m
når lykkens sol for meg går ned.
  Am   F♭m  Am   G /C♭
Den tørrer tårer som den skapte,
  C♭7  F♭m  C♭7/G♭  F♭m
og leger såret som den slo.
   Am   G       Am  F♭m
Dens vei går gjennom det vi tap - te,
  C    F♭m/C♭ C♭7   F♭m
den gir oss mere enn den tok!