Lær meg å kjenne dine veie

  C7  Fm     B♭m  Fm
Lær meg å kjenne dine vei - e
  D♭   Fm/C  C7     Fm
og gå dem trøstig skritt for skritt!
  C7   Fm       B♭m Fm
Jeg vet at hva jeg fikk i ei - e,
  D♭   Fm/C   C7   Fm
er borget gods, og alt er ditt.
  B♭m   Fm   B♭m   A♭/C
Men vil din sterke hånd meg lede,
  C7  Fm   C7/G Fm
jeg aldri feil på målet ser,
  B♭m    A♭       B♭m Fm
og for hvert håp som dør her ne - de,
  D♭   Fm/C C7   Fm
får jeg et håp i himlen mer.
  C7  Fm     B♭m  Fm
Lær meg å kjenne dine tan - ker
  D♭  Fm/C C7  Fm
og øves i å tenke dem!
  C7  Fm        B♭m  Fm
Og når i angst mitt hjerte ban - ker,
  D♭  Fm/C C7  Fm
da må du kalle motet frem!
  B♭m   Fm  B♭m      A♭/C
Når jeg har tenkt meg trett til døden,
  C7   Fm   C7/G   Fm
si så hva du har tenkt, o Gud!
  B♭m    A♭    B♭m  Fm
Da kan jeg se at morgenrød - en
  D♭   Fm/C C7   Fm
bak tvil og vånde veller ut.
  C7   Fm      B♭m Fm
Men lær meg fremfor alt å kjenne
  D♭  Fm/C C7   Fm
din grenseløse kjærlighet,
  C7   Fm       B♭m  Fm
den som kan tusen stjerner ten - ne
  D♭   Fm/C  C7   Fm
når lykkens sol for meg går ned.
  B♭m  Fm  B♭m   A♭/C
Den tørrer tårer som den skapte,
  C7  Fm  C7/G  Fm
og leger såret som den slo.
   B♭m   A♭       B♭m  Fm
Dens vei går gjennom det vi tap - te,
  D♭   Fm/C C7   Fm
den gir oss mere enn den tok!