Lær meg å kjenne dine veie

  B♯7  E♯m     A♯m  E♯m
Lær meg å kjenne dine vei - e
  D♭   E♯m/B♯  B♯7    E♯m
og gå dem trøstig skritt for skritt!
  B♯7  E♯m      A♯m E♯m
Jeg vet at hva jeg fikk i ei - e,
  D♭   E♯m/B♯  B♯7  E♯m
er borget gods, og alt er ditt.
  A♯m   E♯m  A♯m   A♭/B♯
Men vil din sterke hånd meg lede,
  B♯7  E♯m   B♯7/G E♯m
jeg aldri feil på målet ser,
  A♯m    A♭       A♯m E♯m
og for hvert håp som dør her ne - de,
  D♭   E♯m/B♯ B♯7  E♯m
får jeg et håp i himlen mer.
  B♯7  E♯m     A♯m  E♯m
Lær meg å kjenne dine tan - ker
  D♭  E♯m/B♯ B♯7  E♯m
og øves i å tenke dem!
  B♯7  E♯m        A♯m  E♯m
Og når i angst mitt hjerte ban - ker,
  D♭  E♯m/B♯ B♯7  E♯m
da må du kalle motet frem!
  A♯m   E♯m  A♯m      A♭/B♯
Når jeg har tenkt meg trett til døden,
  B♯7  E♯m  B♯7/G   E♯m
si så hva du har tenkt, o Gud!
  A♯m    A♭    A♯m  E♯m
Da kan jeg se at morgenrød - en
  D♭   E♯m/B♯ B♯7  E♯m
bak tvil og vånde veller ut.
  B♯7   E♯m      A♯m E♯m
Men lær meg fremfor alt å kjenne
  D♭  E♯m/B♯ B♯7  E♯m
din grenseløse kjærlighet,
  B♯7   E♯m      A♯m  E♯m
den som kan tusen stjerner ten - ne
  D♭   E♯m/B♯  B♯7   E♯m
når lykkens sol for meg går ned.
  A♯m  E♯m  A♯m   A♭/B♯
Den tørrer tårer som den skapte,
  B♯7  E♯m  B♯7/G  E♯m
og leger såret som den slo.
   A♯m   A♭       A♯m  E♯m
Dens vei går gjennom det vi tap - te,
  D♭   E♯m/B♯ B♯7   E♯m
den gir oss mere enn den tok!