Lær meg å kjenne dine veie

  B♭7  E♭m     A♭m  E♭m
Lær meg å kjenne dine vei - e
  C♭   E♭m/B♭  B♭7    E♭m
og gå dem trøstig skritt for skritt!
  B♭7  E♭m      A♭m E♭m
Jeg vet at hva jeg fikk i ei - e,
  C♭   E♭m/B♭  B♭7  E♭m
er borget gods, og alt er ditt.
  A♭m   E♭m  A♭m   G♭/B♭
Men vil din sterke hånd meg lede,
  B♭7  E♭m   B♭7/F E♭m
jeg aldri feil på målet ser,
  A♭m    G♭       A♭m E♭m
og for hvert håp som dør her ne - de,
  C♭   E♭m/B♭ B♭7  E♭m
får jeg et håp i himlen mer.
  B♭7  E♭m     A♭m  E♭m
Lær meg å kjenne dine tan - ker
  C♭  E♭m/B♭ B♭7  E♭m
og øves i å tenke dem!
  B♭7  E♭m        A♭m  E♭m
Og når i angst mitt hjerte ban - ker,
  C♭  E♭m/B♭ B♭7  E♭m
da må du kalle motet frem!
  A♭m   E♭m  A♭m      G♭/B♭
Når jeg har tenkt meg trett til døden,
  B♭7  E♭m  B♭7/F   E♭m
si så hva du har tenkt, o Gud!
  A♭m    G♭    A♭m  E♭m
Da kan jeg se at morgenrød - en
  C♭   E♭m/B♭ B♭7  E♭m
bak tvil og vånde veller ut.
  B♭7   E♭m      A♭m E♭m
Men lær meg fremfor alt å kjenne
  C♭  E♭m/B♭ B♭7  E♭m
din grenseløse kjærlighet,
  B♭7   E♭m      A♭m  E♭m
den som kan tusen stjerner ten - ne
  C♭   E♭m/B♭  B♭7   E♭m
når lykkens sol for meg går ned.
  A♭m  E♭m  A♭m   G♭/B♭
Den tørrer tårer som den skapte,
  B♭7  E♭m  B♭7/F  E♭m
og leger såret som den slo.
   A♭m   G♭       A♭m  E♭m
Dens vei går gjennom det vi tap - te,
  C♭   E♭m/B♭ B♭7   E♭m
den gir oss mere enn den tok!