Lær meg å kjenne dine veie

  B7  Em     Am  Em
Lær meg å kjenne dine vei - e
  C   Em/B  B7     Em
og gå dem trøstig skritt for skritt!
  B7   Em       Am  Em
Jeg vet at hva jeg fikk i ei - e,
  C   Em/B   B7   Em
er borget gods, og alt er ditt.
  Am   Em   Am    G /B
Men vil din sterke hånd meg lede,
  B7  Em   B7/F♯ Em
jeg aldri feil på målet ser,
  Am    G        Am  Em
og for hvert håp som dør her ne - de,
  C   Em/B B7   Em
får jeg et håp i himlen mer.
  B7  Em     Am  Em
Lær meg å kjenne dine tan - ker
  C  Em/B B7  Em
og øves i å tenke dem!
  B7  Em        Am  Em
Og når i angst mitt hjerte ban - ker,
  C   Em/B B7  Em
da må du kalle motet frem!
  Am   Em  Am      G /B
Når jeg har tenkt meg trett til døden,
  B7   Em   B7/F♯  Em
si så hva du har tenkt, o Gud!
  Am     G    Am  Em
Da kan jeg se at morgenrød - en
  C    Em/B B7   Em
bak tvil og vånde veller ut.
  B7   Em      Am Em
Men lær meg fremfor alt å kjenne
  C   Em/B B7   Em
din grenseløse kjærlighet,
  B7   Em       Am  Em
den som kan tusen stjerner ten - ne
  C    Em/B  B7   Em
når lykkens sol for meg går ned.
  Am   Em  Am   G /B
Den tørrer tårer som den skapte,
  B7  Em  B7/F♯  Em
og leger såret som den slo.
   Am   G       Am  Em
Dens vei går gjennom det vi tap - te,
  C    Em/B B7   Em
den gir oss mere enn den tok!