Lær meg å kjenne dine veie

  A♯7  D♯m     G♯m  D♯m
Lær meg å kjenne dine vei - e
  C♭   D♯m/A♯  A♯7    D♯m
og gå dem trøstig skritt for skritt!
  A♯7  D♯m      G♯m D♯m
Jeg vet at hva jeg fikk i ei - e,
  C♭   D♯m/A♯  A♯7  D♯m
er borget gods, og alt er ditt.
  G♯m   D♯m  G♯m   G♭/A♯
Men vil din sterke hånd meg lede,
  A♯7  D♯m   A♯7/E♯ D♯m
jeg aldri feil på målet ser,
  G♯m    G♭       G♯m D♯m
og for hvert håp som dør her ne - de,
  C♭   D♯m/A♯ A♯7  D♯m
får jeg et håp i himlen mer.
  A♯7  D♯m     G♯m  D♯m
Lær meg å kjenne dine tan - ker
  C♭  D♯m/A♯ A♯7  D♯m
og øves i å tenke dem!
  A♯7  D♯m        G♯m  D♯m
Og når i angst mitt hjerte ban - ker,
  C♭  D♯m/A♯ A♯7  D♯m
da må du kalle motet frem!
  G♯m   D♯m  G♯m      G♭/A♯
Når jeg har tenkt meg trett til døden,
  A♯7  D♯m  A♯7/E♯  D♯m
si så hva du har tenkt, o Gud!
  G♯m    G♭    G♯m  D♯m
Da kan jeg se at morgenrød - en
  C♭   D♯m/A♯ A♯7  D♯m
bak tvil og vånde veller ut.
  A♯7   D♯m      G♯m D♯m
Men lær meg fremfor alt å kjenne
  C♭  D♯m/A♯ A♯7  D♯m
din grenseløse kjærlighet,
  A♯7   D♯m      G♯m  D♯m
den som kan tusen stjerner ten - ne
  C♭   D♯m/A♯  A♯7   D♯m
når lykkens sol for meg går ned.
  G♯m  D♯m  G♯m   G♭/A♯
Den tørrer tårer som den skapte,
  A♯7  D♯m  A♯7/E♯  D♯m
og leger såret som den slo.
   G♯m   G♭       G♯m  D♯m
Dens vei går gjennom det vi tap - te,
  C♭   D♯m/A♯ A♯7   D♯m
den gir oss mere enn den tok!