Lær meg å kjenne dine veie

  A♭7  D♭m     G♭m  D♭m
Lær meg å kjenne dine vei - e
  A   D♭m/A♭  A♭7    D♭m
og gå dem trøstig skritt for skritt!
  A♭7  D♭m      G♭m D♭m
Jeg vet at hva jeg fikk i ei - e,
  A   D♭m/A♭  A♭7  D♭m
er borget gods, og alt er ditt.
  G♭m   D♭m  G♭m   F♭/A♭
Men vil din sterke hånd meg lede,
  A♭7  D♭m   A♭7/E♭ D♭m
jeg aldri feil på målet ser,
  G♭m    F♭       G♭m D♭m
og for hvert håp som dør her ne - de,
  A   D♭m/A♭ A♭7  D♭m
får jeg et håp i himlen mer.
  A♭7  D♭m     G♭m  D♭m
Lær meg å kjenne dine tan - ker
  A  D♭m/A♭ A♭7  D♭m
og øves i å tenke dem!
  A♭7  D♭m        G♭m  D♭m
Og når i angst mitt hjerte ban - ker,
  A   D♭m/A♭ A♭7  D♭m
da må du kalle motet frem!
  G♭m   D♭m  G♭m      F♭/A♭
Når jeg har tenkt meg trett til døden,
  A♭7  D♭m  A♭7/E♭  D♭m
si så hva du har tenkt, o Gud!
  G♭m    F♭    G♭m  D♭m
Da kan jeg se at morgenrød - en
  A    D♭m/A♭ A♭7  D♭m
bak tvil og vånde veller ut.
  A♭7   D♭m      G♭m D♭m
Men lær meg fremfor alt å kjenne
  A   D♭m/A♭ A♭7  D♭m
din grenseløse kjærlighet,
  A♭7   D♭m      G♭m  D♭m
den som kan tusen stjerner ten - ne
  A    D♭m/A♭  A♭7   D♭m
når lykkens sol for meg går ned.
  G♭m  D♭m  G♭m   F♭/A♭
Den tørrer tårer som den skapte,
  A♭7  D♭m  A♭7/E♭  D♭m
og leger såret som den slo.
   G♭m   F♭       G♭m  D♭m
Dens vei går gjennom det vi tap - te,
  A    D♭m/A♭ A♭7   D♭m
den gir oss mere enn den tok!