Lær meg å kjenne dine veie

  A7  Dm     Gm  Dm
Lær meg å kjenne dine vei - e
  B♭   Dm/A  A7     Dm
og gå dem trøstig skritt for skritt!
  A7   Dm       Gm  Dm
Jeg vet at hva jeg fikk i ei - e,
  B♭   Dm/A   A7   Dm
er borget gods, og alt er ditt.
  Gm   Dm   Gm    F /A
Men vil din sterke hånd meg lede,
  A7  Dm   A7/E Dm
jeg aldri feil på målet ser,
  Gm    F        Gm  Dm
og for hvert håp som dør her ne - de,
  B♭   Dm/A A7   Dm
får jeg et håp i himlen mer.
  A7  Dm     Gm  Dm
Lær meg å kjenne dine tan - ker
  B♭  Dm/A A7  Dm
og øves i å tenke dem!
  A7  Dm        Gm  Dm
Og når i angst mitt hjerte ban - ker,
  B♭  Dm/A A7  Dm
da må du kalle motet frem!
  Gm   Dm  Gm      F /A
Når jeg har tenkt meg trett til døden,
  A7   Dm   A7/E   Dm
si så hva du har tenkt, o Gud!
  Gm     F    Gm  Dm
Da kan jeg se at morgenrød - en
  B♭   Dm/A A7   Dm
bak tvil og vånde veller ut.
  A7   Dm      Gm Dm
Men lær meg fremfor alt å kjenne
  B♭  Dm/A A7   Dm
din grenseløse kjærlighet,
  A7   Dm       Gm  Dm
den som kan tusen stjerner ten - ne
  B♭   Dm/A  A7   Dm
når lykkens sol for meg går ned.
  Gm   Dm  Gm   F /A
Den tørrer tårer som den skapte,
  A7  Dm  A7/E  Dm
og leger såret som den slo.
   Gm   F       Gm  Dm
Dens vei går gjennom det vi tap - te,
  B♭   Dm/A A7   Dm
den gir oss mere enn den tok!