Lær meg å kjenne dine veie

  G♯7  C♯m     F♯m  C♯m
Lær meg å kjenne dine vei - e
  A   C♯m/G♯  G♯7    C♯m
og gå dem trøstig skritt for skritt!
  G♯7  C♯m      F♯m C♯m
Jeg vet at hva jeg fikk i ei - e,
  A   C♯m/G♯  G♯7  C♯m
er borget gods, og alt er ditt.
  F♯m   C♯m  F♯m   F♭/G♯
Men vil din sterke hånd meg lede,
  G♯7  C♯m   G♯7/D♯ C♯m
jeg aldri feil på målet ser,
  F♯m    F♭       F♯m C♯m
og for hvert håp som dør her ne - de,
  A   C♯m/G♯ G♯7  C♯m
får jeg et håp i himlen mer.
  G♯7  C♯m     F♯m  C♯m
Lær meg å kjenne dine tan - ker
  A  C♯m/G♯ G♯7  C♯m
og øves i å tenke dem!
  G♯7  C♯m        F♯m  C♯m
Og når i angst mitt hjerte ban - ker,
  A   C♯m/G♯ G♯7  C♯m
da må du kalle motet frem!
  F♯m   C♯m  F♯m      F♭/G♯
Når jeg har tenkt meg trett til døden,
  G♯7  C♯m  G♯7/D♯  C♯m
si så hva du har tenkt, o Gud!
  F♯m    F♭    F♯m  C♯m
Da kan jeg se at morgenrød - en
  A    C♯m/G♯ G♯7  C♯m
bak tvil og vånde veller ut.
  G♯7   C♯m      F♯m C♯m
Men lær meg fremfor alt å kjenne
  A   C♯m/G♯ G♯7  C♯m
din grenseløse kjærlighet,
  G♯7   C♯m      F♯m  C♯m
den som kan tusen stjerner ten - ne
  A    C♯m/G♯  G♯7   C♯m
når lykkens sol for meg går ned.
  F♯m  C♯m  F♯m   F♭/G♯
Den tørrer tårer som den skapte,
  G♯7  C♯m  G♯7/D♯  C♯m
og leger såret som den slo.
   F♯m   F♭       F♯m  C♯m
Dens vei går gjennom det vi tap - te,
  A    C♯m/G♯ G♯7   C♯m
den gir oss mere enn den tok!