Lær meg å kjenne dine veie

  G♭7  C♭m     F♭m  C♭m
Lær meg å kjenne dine vei - e
  G   C♭m/G♭  G♭7    C♭m
og gå dem trøstig skritt for skritt!
  G♭7  C♭m      F♭m C♭m
Jeg vet at hva jeg fikk i ei - e,
  G   C♭m/G♭  G♭7  C♭m
er borget gods, og alt er ditt.
  F♭m   C♭m  F♭m   D /G♭
Men vil din sterke hånd meg lede,
  G♭7  C♭m   G♭7/D♭ C♭m
jeg aldri feil på målet ser,
  F♭m    D        F♭m C♭m
og for hvert håp som dør her ne - de,
  G   C♭m/G♭ G♭7  C♭m
får jeg et håp i himlen mer.
  G♭7  C♭m     F♭m  C♭m
Lær meg å kjenne dine tan - ker
  G  C♭m/G♭ G♭7  C♭m
og øves i å tenke dem!
  G♭7  C♭m        F♭m  C♭m
Og når i angst mitt hjerte ban - ker,
  G   C♭m/G♭ G♭7  C♭m
da må du kalle motet frem!
  F♭m   C♭m  F♭m      D /G♭
Når jeg har tenkt meg trett til døden,
  G♭7  C♭m  G♭7/D♭  C♭m
si så hva du har tenkt, o Gud!
  F♭m    D    F♭m  C♭m
Da kan jeg se at morgenrød - en
  G    C♭m/G♭ G♭7  C♭m
bak tvil og vånde veller ut.
  G♭7   C♭m      F♭m C♭m
Men lær meg fremfor alt å kjenne
  G   C♭m/G♭ G♭7  C♭m
din grenseløse kjærlighet,
  G♭7   C♭m      F♭m  C♭m
den som kan tusen stjerner ten - ne
  G    C♭m/G♭  G♭7   C♭m
når lykkens sol for meg går ned.
  F♭m  C♭m  F♭m   D /G♭
Den tørrer tårer som den skapte,
  G♭7  C♭m  G♭7/D♭  C♭m
og leger såret som den slo.
   F♭m   D       F♭m  C♭m
Dens vei går gjennom det vi tap - te,
  G    C♭m/G♭ G♭7   C♭m
den gir oss mere enn den tok!