Lær meg å kjenne dine veie

  G7  B♯m     E♯m  B♯m
Lær meg å kjenne dine vei - e
  A♭   B♯m/G  G7     B♯m
og gå dem trøstig skritt for skritt!
  G7   B♯m      E♯m B♯m
Jeg vet at hva jeg fikk i ei - e,
  A♭   B♯m/G   G7   B♯m
er borget gods, og alt er ditt.
  E♯m   B♯m  E♯m   E♭/G
Men vil din sterke hånd meg lede,
  G7  B♯m   G7/D B♯m
jeg aldri feil på målet ser,
  E♯m    E♭       E♯m B♯m
og for hvert håp som dør her ne - de,
  A♭   B♯m/G G7   B♯m
får jeg et håp i himlen mer.
  G7  B♯m     E♯m  B♯m
Lær meg å kjenne dine tan - ker
  A♭  B♯m/G G7  B♯m
og øves i å tenke dem!
  G7  B♯m        E♯m  B♯m
Og når i angst mitt hjerte ban - ker,
  A♭  B♯m/G G7  B♯m
da må du kalle motet frem!
  E♯m   B♯m  E♯m      E♭/G
Når jeg har tenkt meg trett til døden,
  G7   B♯m  G7/D   B♯m
si så hva du har tenkt, o Gud!
  E♯m    E♭    E♯m  B♯m
Da kan jeg se at morgenrød - en
  A♭   B♯m/G G7   B♯m
bak tvil og vånde veller ut.
  G7   B♯m      E♯m B♯m
Men lær meg fremfor alt å kjenne
  A♭  B♯m/G G7   B♯m
din grenseløse kjærlighet,
  G7   B♯m      E♯m  B♯m
den som kan tusen stjerner ten - ne
  A♭   B♯m/G  G7   B♯m
når lykkens sol for meg går ned.
  E♯m  B♯m  E♯m   E♭/G
Den tørrer tårer som den skapte,
  G7  B♯m  G7/D  B♯m
og leger såret som den slo.
   E♯m   E♭       E♯m  B♯m
Dens vei går gjennom det vi tap - te,
  A♭   B♯m/G G7   B♯m
den gir oss mere enn den tok!