Lær meg å kjenne dine veie

  F7  B♭m     E♭m  B♭m
Lær meg å kjenne dine vei - e
  G♭   B♭m/F  F7     B♭m
og gå dem trøstig skritt for skritt!
  F7   B♭m      E♭m B♭m
Jeg vet at hva jeg fikk i ei - e,
  G♭   B♭m/F   F7   B♭m
er borget gods, og alt er ditt.
  E♭m   B♭m  E♭m   D♭/F
Men vil din sterke hånd meg lede,
  F7  B♭m   F7/C B♭m
jeg aldri feil på målet ser,
  E♭m    D♭       E♭m B♭m
og for hvert håp som dør her ne - de,
  G♭   B♭m/F F7   B♭m
får jeg et håp i himlen mer.
  F7  B♭m     E♭m  B♭m
Lær meg å kjenne dine tan - ker
  G♭  B♭m/F F7  B♭m
og øves i å tenke dem!
  F7  B♭m        E♭m  B♭m
Og når i angst mitt hjerte ban - ker,
  G♭  B♭m/F F7  B♭m
da må du kalle motet frem!
  E♭m   B♭m  E♭m      D♭/F
Når jeg har tenkt meg trett til døden,
  F7   B♭m  F7/C   B♭m
si så hva du har tenkt, o Gud!
  E♭m    D♭    E♭m  B♭m
Da kan jeg se at morgenrød - en
  G♭   B♭m/F F7   B♭m
bak tvil og vånde veller ut.
  F7   B♭m      E♭m B♭m
Men lær meg fremfor alt å kjenne
  G♭  B♭m/F F7   B♭m
din grenseløse kjærlighet,
  F7   B♭m      E♭m  B♭m
den som kan tusen stjerner ten - ne
  G♭   B♭m/F  F7   B♭m
når lykkens sol for meg går ned.
  E♭m  B♭m  E♭m   D♭/F
Den tørrer tårer som den skapte,
  F7  B♭m  F7/C  B♭m
og leger såret som den slo.
   E♭m   D♭       E♭m  B♭m
Dens vei går gjennom det vi tap - te,
  G♭   B♭m/F F7   B♭m
den gir oss mere enn den tok!