Lær meg å kjenne dine veie

  F♯7  Bm     Em  Bm
Lær meg å kjenne dine vei - e
  G   Bm/F♯  F♯7    Bm
og gå dem trøstig skritt for skritt!
  F♯7  Bm       Em  Bm
Jeg vet at hva jeg fikk i ei - e,
  G   Bm/F♯  F♯7  Bm
er borget gods, og alt er ditt.
  Em   Bm   Em    D /F♯
Men vil din sterke hånd meg lede,
  F♯7  Bm   F♯7/C♯ Bm
jeg aldri feil på målet ser,
  Em    D        Em  Bm
og for hvert håp som dør her ne - de,
  G   Bm/F♯ F♯7  Bm
får jeg et håp i himlen mer.
  F♯7  Bm     Em  Bm
Lær meg å kjenne dine tan - ker
  G  Bm/F♯ F♯7  Bm
og øves i å tenke dem!
  F♯7  Bm        Em  Bm
Og når i angst mitt hjerte ban - ker,
  G   Bm/F♯ F♯7  Bm
da må du kalle motet frem!
  Em   Bm  Em      D /F♯
Når jeg har tenkt meg trett til døden,
  F♯7  Bm   F♯7/C♯  Bm
si så hva du har tenkt, o Gud!
  Em     D    Em  Bm
Da kan jeg se at morgenrød - en
  G    Bm/F♯ F♯7  Bm
bak tvil og vånde veller ut.
  F♯7   Bm      Em Bm
Men lær meg fremfor alt å kjenne
  G   Bm/F♯ F♯7  Bm
din grenseløse kjærlighet,
  F♯7   Bm       Em  Bm
den som kan tusen stjerner ten - ne
  G    Bm/F♯  F♯7   Bm
når lykkens sol for meg går ned.
  Em   Bm  Em   D /F♯
Den tørrer tårer som den skapte,
  F♯7  Bm  F♯7/C♯  Bm
og leger såret som den slo.
   Em   D       Em  Bm
Dens vei går gjennom det vi tap - te,
  G    Bm/F♯ F♯7   Bm
den gir oss mere enn den tok!