Lær meg å kjenne dine veie

  E♯7  A♯m     D♯m  A♯m
Lær meg å kjenne dine vei - e
  G♭   A♯m/E♯  E♯7    A♯m
og gå dem trøstig skritt for skritt!
  E♯7  A♯m      D♯m A♯m
Jeg vet at hva jeg fikk i ei - e,
  G♭   A♯m/E♯  E♯7  A♯m
er borget gods, og alt er ditt.
  D♯m   A♯m  D♯m   D♭/E♯
Men vil din sterke hånd meg lede,
  E♯7  A♯m   E♯7/B♯ A♯m
jeg aldri feil på målet ser,
  D♯m    D♭       D♯m A♯m
og for hvert håp som dør her ne - de,
  G♭   A♯m/E♯ E♯7  A♯m
får jeg et håp i himlen mer.
  E♯7  A♯m     D♯m  A♯m
Lær meg å kjenne dine tan - ker
  G♭  A♯m/E♯ E♯7  A♯m
og øves i å tenke dem!
  E♯7  A♯m        D♯m  A♯m
Og når i angst mitt hjerte ban - ker,
  G♭  A♯m/E♯ E♯7  A♯m
da må du kalle motet frem!
  D♯m   A♯m  D♯m      D♭/E♯
Når jeg har tenkt meg trett til døden,
  E♯7  A♯m  E♯7/B♯  A♯m
si så hva du har tenkt, o Gud!
  D♯m    D♭    D♯m  A♯m
Da kan jeg se at morgenrød - en
  G♭   A♯m/E♯ E♯7  A♯m
bak tvil og vånde veller ut.
  E♯7   A♯m      D♯m A♯m
Men lær meg fremfor alt å kjenne
  G♭  A♯m/E♯ E♯7  A♯m
din grenseløse kjærlighet,
  E♯7   A♯m      D♯m  A♯m
den som kan tusen stjerner ten - ne
  G♭   A♯m/E♯  E♯7   A♯m
når lykkens sol for meg går ned.
  D♯m  A♯m  D♯m   D♭/E♯
Den tørrer tårer som den skapte,
  E♯7  A♯m  E♯7/B♯  A♯m
og leger såret som den slo.
   D♯m   D♭       D♯m  A♯m
Dens vei går gjennom det vi tap - te,
  G♭   A♯m/E♯ E♯7   A♯m
den gir oss mere enn den tok!