Lær meg å kjenne dine veie

  E♭7  A♭m     D♭m  A♭m
Lær meg å kjenne dine vei - e
  F♭   A♭m/E♭  E♭7    A♭m
og gå dem trøstig skritt for skritt!
  E♭7  A♭m      D♭m A♭m
Jeg vet at hva jeg fikk i ei - e,
  F♭   A♭m/E♭  E♭7  A♭m
er borget gods, og alt er ditt.
  D♭m   A♭m  D♭m   C♭/E♭
Men vil din sterke hånd meg lede,
  E♭7  A♭m   E♭7/B♭ A♭m
jeg aldri feil på målet ser,
  D♭m    C♭       D♭m A♭m
og for hvert håp som dør her ne - de,
  F♭   A♭m/E♭ E♭7  A♭m
får jeg et håp i himlen mer.
  E♭7  A♭m     D♭m  A♭m
Lær meg å kjenne dine tan - ker
  F♭  A♭m/E♭ E♭7  A♭m
og øves i å tenke dem!
  E♭7  A♭m        D♭m  A♭m
Og når i angst mitt hjerte ban - ker,
  F♭  A♭m/E♭ E♭7  A♭m
da må du kalle motet frem!
  D♭m   A♭m  D♭m      C♭/E♭
Når jeg har tenkt meg trett til døden,
  E♭7  A♭m  E♭7/B♭  A♭m
si så hva du har tenkt, o Gud!
  D♭m    C♭    D♭m  A♭m
Da kan jeg se at morgenrød - en
  F♭   A♭m/E♭ E♭7  A♭m
bak tvil og vånde veller ut.
  E♭7   A♭m      D♭m A♭m
Men lær meg fremfor alt å kjenne
  F♭  A♭m/E♭ E♭7  A♭m
din grenseløse kjærlighet,
  E♭7   A♭m      D♭m  A♭m
den som kan tusen stjerner ten - ne
  F♭   A♭m/E♭  E♭7   A♭m
når lykkens sol for meg går ned.
  D♭m  A♭m  D♭m   C♭/E♭
Den tørrer tårer som den skapte,
  E♭7  A♭m  E♭7/B♭  A♭m
og leger såret som den slo.
   D♭m   C♭       D♭m  A♭m
Dens vei går gjennom det vi tap - te,
  F♭   A♭m/E♭ E♭7   A♭m
den gir oss mere enn den tok!