Lær meg å kjenne dine veie

  E7  Am     Dm  Am
Lær meg å kjenne dine vei - e
  F   Am/E  E7     Am
og gå dem trøstig skritt for skritt!
  E7   Am       Dm  Am
Jeg vet at hva jeg fikk i ei - e,
  F   Am/E   E7   Am
er borget gods, og alt er ditt.
  Dm   Am   Dm    C /E
Men vil din sterke hånd meg lede,
  E7  Am   E7/B Am
jeg aldri feil på målet ser,
  Dm    C        Dm  Am
og for hvert håp som dør her ne - de,
  F   Am/E E7   Am
får jeg et håp i himlen mer.
  E7  Am     Dm  Am
Lær meg å kjenne dine tan - ker
  F  Am/E E7  Am
og øves i å tenke dem!
  E7  Am        Dm  Am
Og når i angst mitt hjerte ban - ker,
  F   Am/E E7  Am
da må du kalle motet frem!
  Dm   Am  Dm      C /E
Når jeg har tenkt meg trett til døden,
  E7   Am   E7/B   Am
si så hva du har tenkt, o Gud!
  Dm     C    Dm  Am
Da kan jeg se at morgenrød - en
  F    Am/E E7   Am
bak tvil og vånde veller ut.
  E7   Am      Dm Am
Men lær meg fremfor alt å kjenne
  F   Am/E E7   Am
din grenseløse kjærlighet,
  E7   Am       Dm  Am
den som kan tusen stjerner ten - ne
  F    Am/E  E7   Am
når lykkens sol for meg går ned.
  Dm   Am  Dm   C /E
Den tørrer tårer som den skapte,
  E7  Am  E7/B  Am
og leger såret som den slo.
   Dm   C       Dm  Am
Dens vei går gjennom det vi tap - te,
  F    Am/E E7   Am
den gir oss mere enn den tok!