Lær meg å kjenne dine veie

  G7  Cm     Fm  Cm
Lær meg å kjenne dine vei - e
  A♭   Cm/G  G7     Cm
og gå dem trøstig skritt for skritt!
  G7   Cm       Fm  Cm
Jeg vet at hva jeg fikk i ei - e,
  A♭   Cm/G   G7   Cm
er borget gods, og alt er ditt.
  Fm   Cm   Fm    E♭/G
Men vil din sterke hånd meg lede,
  G7  Cm   G7/D Cm
jeg aldri feil på målet ser,
  Fm    E♭       Fm  Cm
og for hvert håp som dør her ne - de,
  A♭   Cm/G G7   Cm
får jeg et håp i himlen mer.
  G7  Cm     Fm  Cm
Lær meg å kjenne dine tan - ker
  A♭  Cm/G G7  Cm
og øves i å tenke dem!
  G7  Cm        Fm  Cm
Og når i angst mitt hjerte ban - ker,
  A♭  Cm/G G7  Cm
da må du kalle motet frem!
  Fm   Cm  Fm      E♭/G
Når jeg har tenkt meg trett til døden,
  G7   Cm   G7/D   Cm
si så hva du har tenkt, o Gud!
  Fm     E♭    Fm  Cm
Da kan jeg se at morgenrød - en
  A♭   Cm/G G7   Cm
bak tvil og vånde veller ut.
  G7   Cm      Fm Cm
Men lær meg fremfor alt å kjenne
  A♭  Cm/G G7   Cm
din grenseløse kjærlighet,
  G7   Cm       Fm  Cm
den som kan tusen stjerner ten - ne
  A♭   Cm/G  G7   Cm
når lykkens sol for meg går ned.
  Fm   Cm  Fm   E♭/G
Den tørrer tårer som den skapte,
  G7  Cm  G7/D  Cm
og leger såret som den slo.
   Fm   E♭       Fm  Cm
Dens vei går gjennom det vi tap - te,
  A♭   Cm/G G7   Cm
den gir oss mere enn den tok!