Jeg er i Herrens hender

  G♯  D♯   G♯
Jeg er i Herrens hender
C♯ G♯/D♯ D♯7  G♯
når dagen gryr i øst.
   G♯   D♯   G♯
Hver morgen Han meg sender
C♯  G♯/D♯  D♯7  G♯
sitt ord med lys og trøst.
  D♯  A♯m   B♯ E♯m
Hva dagen meg vil bringe
  D♯  A♯7  D♯
av glede og av savn,
D♯ D♯7  D♯  E♯m C♯  G♯
jeg kan på bøn - nens vin - ge
  A♯m   /D♯ D♯7 G♯
få kraft i Je - su  navn.
  G♯  D♯   G♯
Jeg er i Herrens hender
C♯ G♯/D♯  D♯7   G♯
i  alt som med meg skjer
 G♯   D♯    G♯
I smil og gråt jeg kjenner
C♯ G♯/D♯ D♯7  G♯
at Herren er meg nær
  D♯  A♯m B♯  E♯m
Om jeg i dype da - ler
  D♯   A♯7  D♯
må gå den tunge vei,
D♯ D♯7   D♯  E♯m C♯  G♯
fra himlens hø - ye sa - ler
   A♯m /D♯  D♯7 G♯
Hans øye føl - ger meg
  G♯  D♯   G♯
Jeg er i Herrens hender
C♯ G♯/D♯ D♯7  G♯
når dagen dør i vest
  G♯    D♯   G♯
Min synd jeg stilt bekjenner 
C♯ G♯/D♯  D♯7 G♯
for Ham, min høye gjest
  D♯   A♯m   B♯  E♯m
Han gir meg himlens nå - de
  D♯   A♯7 D♯
og setter englevakt,
D♯ D♯7  D♯ E♯m C♯  G♯
for natten Han vil rå - de
  A♯m  /D♯  D♯7  G♯
med hellig gud - doms - makt
  G♯  D♯   G♯
Jeg er i Herrens hender 
C♯ G♯/D♯ D♯7   G♯
når dødens bud meg når
   G♯  D♯    G♯
Mens lyset stilt nedbrenner,
C♯ G♯/D♯  D♯7  G♯
fra Ham jeg hilsen får
  D♯   A♯m  B♯  E♯m
Han gir meg stav i hå - nde,
  D♯   A♯7   D♯
Han gir meg trøst i sinn,
D♯ D♯7   D♯ E♯m C♯  G♯
og glemt er ve og vå - nde
  A♯m   /D♯  D♯7 G♯
på vei til him - len inn