Jeg er i Herrens hender

  G♭  D♭   G♭
Jeg er i Herrens hender
C♭ G♭/D♭ D♭7  G♭
når dagen gryr i øst.
   G♭   D♭   G♭
Hver morgen Han meg sender
C♭  G♭/D♭  D♭7  G♭
sitt ord med lys og trøst.
  D♭  A♭m   B♭ E♭m
Hva dagen meg vil bringe
  D♭  A♭7  D♭
av glede og av savn,
D♭ D♭7  D♭  E♭m C♭  G♭
jeg kan på bøn - nens vin - ge
  A♭m   /D♭ D♭7 G♭
få kraft i Je - su  navn.
  G♭  D♭   G♭
Jeg er i Herrens hender
C♭ G♭/D♭  D♭7   G♭
i  alt som med meg skjer
 G♭   D♭    G♭
I smil og gråt jeg kjenner
C♭ G♭/D♭ D♭7  G♭
at Herren er meg nær
  D♭  A♭m B♭  E♭m
Om jeg i dype da - ler
  D♭   A♭7  D♭
må gå den tunge vei,
D♭ D♭7   D♭  E♭m C♭  G♭
fra himlens hø - ye sa - ler
   A♭m /D♭  D♭7 G♭
Hans øye føl - ger meg
  G♭  D♭   G♭
Jeg er i Herrens hender
C♭ G♭/D♭ D♭7  G♭
når dagen dør i vest
  G♭    D♭   G♭
Min synd jeg stilt bekjenner 
C♭ G♭/D♭  D♭7 G♭
for Ham, min høye gjest
  D♭   A♭m   B♭  E♭m
Han gir meg himlens nå - de
  D♭   A♭7 D♭
og setter englevakt,
D♭ D♭7  D♭ E♭m C♭  G♭
for natten Han vil rå - de
  A♭m  /D♭  D♭7  G♭
med hellig gud - doms - makt
  G♭  D♭   G♭
Jeg er i Herrens hender 
C♭ G♭/D♭ D♭7   G♭
når dødens bud meg når
   G♭  D♭    G♭
Mens lyset stilt nedbrenner,
C♭ G♭/D♭  D♭7  G♭
fra Ham jeg hilsen får
  D♭   A♭m  B♭  E♭m
Han gir meg stav i hå - nde,
  D♭   A♭7   D♭
Han gir meg trøst i sinn,
D♭ D♭7   D♭ E♭m C♭  G♭
og glemt er ve og vå - nde
  A♭m   /D♭  D♭7 G♭
på vei til him - len inn