Jeg er i Herrens hender

  G  D    G 
Jeg er i Herrens hender
C  G /D  D7   G 
når dagen gryr i øst.
   G   D    G 
Hver morgen Han meg sender
C  G /D  D7   G 
sitt ord med lys og trøst.
  D   Am   B  Em
Hva dagen meg vil bringe
  D   A7  D 
av glede og av savn,
D  D7   D   Em  C   G 
jeg kan på bøn - nens vin - ge
  Am   /D  D7  G 
få kraft i Je - su  navn.
  G  D    G 
Jeg er i Herrens hender
C  G /D  D7   G 
i  alt som med meg skjer
 G    D    G 
I smil og gråt jeg kjenner
C  G /D  D7   G 
at Herren er meg nær
  D   Am  B  Em
Om jeg i dype da - ler
  D   A7  D 
må gå den tunge vei,
D  D7   D  Em C  G 
fra himlens hø - ye sa - ler
   Am /D  D7  G 
Hans øye føl - ger meg
  G  D    G 
Jeg er i Herrens hender
C  G /D  D7  G 
når dagen dør i vest
  G    D    G 
Min synd jeg stilt bekjenner 
C  G /D   D7  G 
for Ham, min høye gjest
  D    Am   B  Em
Han gir meg himlens nå - de
  D   A7  D 
og setter englevakt,
D  D7   D  Em C  G 
for natten Han vil rå - de
  Am   /D  D7   G 
med hellig gud - doms - makt
  G  D    G 
Jeg er i Herrens hender 
C  G /D  D7   G 
når dødens bud meg når
   G   D    G 
Mens lyset stilt nedbrenner,
C  G /D  D7   G 
fra Ham jeg hilsen får
  D    Am   B  Em
Han gir meg stav i hå - nde,
  D    A7   D 
Han gir meg trøst i sinn,
D  D7    D  Em C  G 
og glemt er ve og vå - nde
  Am   /D  D7  G 
på vei til him - len inn