Jeg er i Herrens hender

  F♯  C♯   F♯
Jeg er i Herrens hender
B  F♯/C♯ C♯7  F♯
når dagen gryr i øst.
   F♯   C♯   F♯
Hver morgen Han meg sender
B  F♯/C♯  C♯7  F♯
sitt ord med lys og trøst.
  C♯  G♯m   A♯ D♯m
Hva dagen meg vil bringe
  C♯  G♯7  C♯
av glede og av savn,
C♯ C♯7  C♯  D♯m B   F♯
jeg kan på bøn - nens vin - ge
  G♯m   /C♯ C♯7 F♯
få kraft i Je - su  navn.
  F♯  C♯   F♯
Jeg er i Herrens hender
B  F♯/C♯  C♯7   F♯
i  alt som med meg skjer
 F♯   C♯    F♯
I smil og gråt jeg kjenner
B  F♯/C♯ C♯7  F♯
at Herren er meg nær
  C♯  G♯m A♯  D♯m
Om jeg i dype da - ler
  C♯   G♯7  C♯
må gå den tunge vei,
C♯ C♯7   C♯  D♯m B  F♯
fra himlens hø - ye sa - ler
   G♯m /C♯  C♯7 F♯
Hans øye føl - ger meg
  F♯  C♯   F♯
Jeg er i Herrens hender
B  F♯/C♯ C♯7  F♯
når dagen dør i vest
  F♯    C♯   F♯
Min synd jeg stilt bekjenner 
B  F♯/C♯  C♯7 F♯
for Ham, min høye gjest
  C♯   G♯m   A♯  D♯m
Han gir meg himlens nå - de
  C♯   G♯7 C♯
og setter englevakt,
C♯ C♯7  C♯ D♯m B  F♯
for natten Han vil rå - de
  G♯m  /C♯  C♯7  F♯
med hellig gud - doms - makt
  F♯  C♯   F♯
Jeg er i Herrens hender 
B  F♯/C♯ C♯7   F♯
når dødens bud meg når
   F♯  C♯    F♯
Mens lyset stilt nedbrenner,
B  F♯/C♯  C♯7  F♯
fra Ham jeg hilsen får
  C♯   G♯m  A♯  D♯m
Han gir meg stav i hå - nde,
  C♯   G♯7   C♯
Han gir meg trøst i sinn,
C♯ C♯7   C♯ D♯m B  F♯
og glemt er ve og vå - nde
  G♯m   /C♯  C♯7 F♯
på vei til him - len inn