Jeg er i Herrens hender

  F♭  C♭   F♭
Jeg er i Herrens hender
A  F♭/C♭ C♭7  F♭
når dagen gryr i øst.
   F♭   C♭   F♭
Hver morgen Han meg sender
A  F♭/C♭  C♭7  F♭
sitt ord med lys og trøst.
  C♭  G♭m   A♭ D♭m
Hva dagen meg vil bringe
  C♭  G♭7  C♭
av glede og av savn,
C♭ C♭7  C♭  D♭m A   F♭
jeg kan på bøn - nens vin - ge
  G♭m   /C♭ C♭7 F♭
få kraft i Je - su  navn.
  F♭  C♭   F♭
Jeg er i Herrens hender
A  F♭/C♭  C♭7   F♭
i  alt som med meg skjer
 F♭   C♭    F♭
I smil og gråt jeg kjenner
A  F♭/C♭ C♭7  F♭
at Herren er meg nær
  C♭  G♭m A♭  D♭m
Om jeg i dype da - ler
  C♭   G♭7  C♭
må gå den tunge vei,
C♭ C♭7   C♭  D♭m A  F♭
fra himlens hø - ye sa - ler
   G♭m /C♭  C♭7 F♭
Hans øye føl - ger meg
  F♭  C♭   F♭
Jeg er i Herrens hender
A  F♭/C♭ C♭7  F♭
når dagen dør i vest
  F♭    C♭   F♭
Min synd jeg stilt bekjenner 
A  F♭/C♭  C♭7 F♭
for Ham, min høye gjest
  C♭   G♭m   A♭  D♭m
Han gir meg himlens nå - de
  C♭   G♭7 C♭
og setter englevakt,
C♭ C♭7  C♭ D♭m A  F♭
for natten Han vil rå - de
  G♭m  /C♭  C♭7  F♭
med hellig gud - doms - makt
  F♭  C♭   F♭
Jeg er i Herrens hender 
A  F♭/C♭ C♭7   F♭
når dødens bud meg når
   F♭  C♭    F♭
Mens lyset stilt nedbrenner,
A  F♭/C♭  C♭7  F♭
fra Ham jeg hilsen får
  C♭   G♭m  A♭  D♭m
Han gir meg stav i hå - nde,
  C♭   G♭7   C♭
Han gir meg trøst i sinn,
C♭ C♭7   C♭ D♭m A  F♭
og glemt er ve og vå - nde
  G♭m   /C♭  C♭7 F♭
på vei til him - len inn