Jeg er i Herrens hender

  F  C    F 
Jeg er i Herrens hender
B♭ F /C  C7   F 
når dagen gryr i øst.
   F   C    F 
Hver morgen Han meg sender
B♭  F /C  C7   F 
sitt ord med lys og trøst.
  C   Gm   A  Dm
Hva dagen meg vil bringe
  C   G7  C 
av glede og av savn,
C  C7   C   Dm  B♭  F 
jeg kan på bøn - nens vin - ge
  Gm   /C  C7  F 
få kraft i Je - su  navn.
  F  C    F 
Jeg er i Herrens hender
B♭ F /C  C7   F 
i  alt som med meg skjer
 F    C    F 
I smil og gråt jeg kjenner
B♭ F /C  C7   F 
at Herren er meg nær
  C   Gm  A  Dm
Om jeg i dype da - ler
  C   G7  C 
må gå den tunge vei,
C  C7   C  Dm B♭  F 
fra himlens hø - ye sa - ler
   Gm /C  C7  F 
Hans øye føl - ger meg
  F  C    F 
Jeg er i Herrens hender
B♭ F /C  C7  F 
når dagen dør i vest
  F    C    F 
Min synd jeg stilt bekjenner 
B♭ F /C   C7  F 
for Ham, min høye gjest
  C    Gm   A  Dm
Han gir meg himlens nå - de
  C   G7  C 
og setter englevakt,
C  C7   C  Dm B♭  F 
for natten Han vil rå - de
  Gm   /C  C7   F 
med hellig gud - doms - makt
  F  C    F 
Jeg er i Herrens hender 
B♭ F /C  C7   F 
når dødens bud meg når
   F   C    F 
Mens lyset stilt nedbrenner,
B♭ F /C  C7   F 
fra Ham jeg hilsen får
  C    Gm   A  Dm
Han gir meg stav i hå - nde,
  C    G7   C 
Han gir meg trøst i sinn,
C  C7    C  Dm B♭  F 
og glemt er ve og vå - nde
  Gm   /C  C7  F 
på vei til him - len inn