Jeg er i Herrens hender

  E♯  B♯   E♯
Jeg er i Herrens hender
A♯ E♯/B♯ B♯7  E♯
når dagen gryr i øst.
   E♯   B♯   E♯
Hver morgen Han meg sender
A♯  E♯/B♯  B♯7  E♯
sitt ord med lys og trøst.
  B♯  Gm   A  Dm
Hva dagen meg vil bringe
  B♯  G7  B♯
av glede og av savn,
B♯ B♯7  B♯  Dm  A♯  E♯
jeg kan på bøn - nens vin - ge
  Gm   /B♯ B♯7 E♯
få kraft i Je - su  navn.
  E♯  B♯   E♯
Jeg er i Herrens hender
A♯ E♯/B♯  B♯7   E♯
i  alt som med meg skjer
 E♯   B♯    E♯
I smil og gråt jeg kjenner
A♯ E♯/B♯ B♯7  E♯
at Herren er meg nær
  B♯  Gm  A  Dm
Om jeg i dype da - ler
  B♯   G7  B♯
må gå den tunge vei,
B♯ B♯7   B♯  Dm A♯  E♯
fra himlens hø - ye sa - ler
   Gm /B♯  B♯7 E♯
Hans øye føl - ger meg
  E♯  B♯   E♯
Jeg er i Herrens hender
A♯ E♯/B♯ B♯7  E♯
når dagen dør i vest
  E♯    B♯   E♯
Min synd jeg stilt bekjenner 
A♯ E♯/B♯  B♯7 E♯
for Ham, min høye gjest
  B♯   Gm   A  Dm
Han gir meg himlens nå - de
  B♯   G7  B♯
og setter englevakt,
B♯ B♯7  B♯ Dm A♯  E♯
for natten Han vil rå - de
  Gm   /B♯  B♯7  E♯
med hellig gud - doms - makt
  E♯  B♯   E♯
Jeg er i Herrens hender 
A♯ E♯/B♯ B♯7   E♯
når dødens bud meg når
   E♯  B♯    E♯
Mens lyset stilt nedbrenner,
A♯ E♯/B♯  B♯7  E♯
fra Ham jeg hilsen får
  B♯   Gm   A  Dm
Han gir meg stav i hå - nde,
  B♯   G7   B♯
Han gir meg trøst i sinn,
B♯ B♯7   B♯ Dm A♯  E♯
og glemt er ve og vå - nde
  Gm   /B♯  B♯7 E♯
på vei til him - len inn