Jeg er i Herrens hender

  E  B    E 
Jeg er i Herrens hender
A  E /B  B7   E 
når dagen gryr i øst.
   E   B    E 
Hver morgen Han meg sender
A  E /B  B7   E 
sitt ord med lys og trøst.
  B   F♯m   G♯ C♯m
Hva dagen meg vil bringe
  B   F♯7  B 
av glede og av savn,
B  B7   B   C♯m A   E 
jeg kan på bøn - nens vin - ge
  F♯m   /B  B7  E 
få kraft i Je - su  navn.
  E  B    E 
Jeg er i Herrens hender
A  E /B  B7   E 
i  alt som med meg skjer
 E    B    E 
I smil og gråt jeg kjenner
A  E /B  B7   E 
at Herren er meg nær
  B   F♯m G♯  C♯m
Om jeg i dype da - ler
  B   F♯7  B 
må gå den tunge vei,
B  B7   B  C♯m A  E 
fra himlens hø - ye sa - ler
   F♯m /B  B7  E 
Hans øye føl - ger meg
  E  B    E 
Jeg er i Herrens hender
A  E /B  B7  E 
når dagen dør i vest
  E    B    E 
Min synd jeg stilt bekjenner 
A  E /B   B7  E 
for Ham, min høye gjest
  B    F♯m   G♯  C♯m
Han gir meg himlens nå - de
  B   F♯7 B 
og setter englevakt,
B  B7   B  C♯m A  E 
for natten Han vil rå - de
  F♯m  /B  B7   E 
med hellig gud - doms - makt
  E  B    E 
Jeg er i Herrens hender 
A  E /B  B7   E 
når dødens bud meg når
   E   B    E 
Mens lyset stilt nedbrenner,
A  E /B  B7   E 
fra Ham jeg hilsen får
  B    F♯m  G♯  C♯m
Han gir meg stav i hå - nde,
  B    F♯7   B 
Han gir meg trøst i sinn,
B  B7    B  C♯m A  E 
og glemt er ve og vå - nde
  F♯m   /B  B7  E 
på vei til him - len inn