Jeg er i Herrens hender

  D♯  A♯   D♯
Jeg er i Herrens hender
G♯ D♯/A♯ A♯7  D♯
når dagen gryr i øst.
   D♯   A♯   D♯
Hver morgen Han meg sender
G♯  D♯/A♯  A♯7  D♯
sitt ord med lys og trøst.
  A♯  E♯m   G  Cm
Hva dagen meg vil bringe
  A♯  E♯7  A♯
av glede og av savn,
A♯ A♯7  A♯  Cm  G♯  D♯
jeg kan på bøn - nens vin - ge
  E♯m   /A♯ A♯7 D♯
få kraft i Je - su  navn.
  D♯  A♯   D♯
Jeg er i Herrens hender
G♯ D♯/A♯  A♯7   D♯
i  alt som med meg skjer
 D♯   A♯    D♯
I smil og gråt jeg kjenner
G♯ D♯/A♯ A♯7  D♯
at Herren er meg nær
  A♯  E♯m G  Cm
Om jeg i dype da - ler
  A♯   E♯7  A♯
må gå den tunge vei,
A♯ A♯7   A♯  Cm G♯  D♯
fra himlens hø - ye sa - ler
   E♯m /A♯  A♯7 D♯
Hans øye føl - ger meg
  D♯  A♯   D♯
Jeg er i Herrens hender
G♯ D♯/A♯ A♯7  D♯
når dagen dør i vest
  D♯    A♯   D♯
Min synd jeg stilt bekjenner 
G♯ D♯/A♯  A♯7 D♯
for Ham, min høye gjest
  A♯   E♯m   G  Cm
Han gir meg himlens nå - de
  A♯   E♯7 A♯
og setter englevakt,
A♯ A♯7  A♯ Cm G♯  D♯
for natten Han vil rå - de
  E♯m  /A♯  A♯7  D♯
med hellig gud - doms - makt
  D♯  A♯   D♯
Jeg er i Herrens hender 
G♯ D♯/A♯ A♯7   D♯
når dødens bud meg når
   D♯  A♯    D♯
Mens lyset stilt nedbrenner,
G♯ D♯/A♯  A♯7  D♯
fra Ham jeg hilsen får
  A♯   E♯m  G  Cm
Han gir meg stav i hå - nde,
  A♯   E♯7   A♯
Han gir meg trøst i sinn,
A♯ A♯7   A♯ Cm G♯  D♯
og glemt er ve og vå - nde
  E♯m   /A♯  A♯7 D♯
på vei til him - len inn