Jeg er i Herrens hender

  D♭  A♭   D♭
Jeg er i Herrens hender
G♭ D♭/A♭ A♭7  D♭
når dagen gryr i øst.
   D♭   A♭   D♭
Hver morgen Han meg sender
G♭  D♭/A♭  A♭7  D♭
sitt ord med lys og trøst.
  A♭  E♭m   F  B♭m
Hva dagen meg vil bringe
  A♭  E♭7  A♭
av glede og av savn,
A♭ A♭7  A♭  B♭m G♭  D♭
jeg kan på bøn - nens vin - ge
  E♭m   /A♭ A♭7 D♭
få kraft i Je - su  navn.
  D♭  A♭   D♭
Jeg er i Herrens hender
G♭ D♭/A♭  A♭7   D♭
i  alt som med meg skjer
 D♭   A♭    D♭
I smil og gråt jeg kjenner
G♭ D♭/A♭ A♭7  D♭
at Herren er meg nær
  A♭  E♭m F  B♭m
Om jeg i dype da - ler
  A♭   E♭7  A♭
må gå den tunge vei,
A♭ A♭7   A♭  B♭m G♭  D♭
fra himlens hø - ye sa - ler
   E♭m /A♭  A♭7 D♭
Hans øye føl - ger meg
  D♭  A♭   D♭
Jeg er i Herrens hender
G♭ D♭/A♭ A♭7  D♭
når dagen dør i vest
  D♭    A♭   D♭
Min synd jeg stilt bekjenner 
G♭ D♭/A♭  A♭7 D♭
for Ham, min høye gjest
  A♭   E♭m   F  B♭m
Han gir meg himlens nå - de
  A♭   E♭7 A♭
og setter englevakt,
A♭ A♭7  A♭ B♭m G♭  D♭
for natten Han vil rå - de
  E♭m  /A♭  A♭7  D♭
med hellig gud - doms - makt
  D♭  A♭   D♭
Jeg er i Herrens hender 
G♭ D♭/A♭ A♭7   D♭
når dødens bud meg når
   D♭  A♭    D♭
Mens lyset stilt nedbrenner,
G♭ D♭/A♭  A♭7  D♭
fra Ham jeg hilsen får
  A♭   E♭m  F  B♭m
Han gir meg stav i hå - nde,
  A♭   E♭7   A♭
Han gir meg trøst i sinn,
A♭ A♭7   A♭ B♭m G♭  D♭
og glemt er ve og vå - nde
  E♭m   /A♭  A♭7 D♭
på vei til him - len inn