Jeg er i Herrens hender

    D    A       D 
Jeg er i Herrens hender
G   D /A   A7     D 
når dagen  gryr i øst.
     D      A       D 
Hver morgen Han meg sender
G    D /A    A7     D 
sitt ord med lys og trøst.
    A     Em      F♯  Bm
Hva dagen meg vil bringe
   A     E7    A 
av glede og av savn,
A   A7     A     Bm   G     D 
jeg kan på bøn - nens vin - ge
   Em      /A   A7   D 
få kraft i Je - su   navn.
    D    A       D 
Jeg er i Herrens hender
G   D /A    A7      D 
i   alt som med meg skjer
  D       A        D 
I smil og gråt jeg kjenner
G   D /A   A7     D 
at  Herren er meg nær
   A     Em   F♯   Bm
Om jeg i dype da - ler
   A      E7    A 
må gå den tunge vei,
A   A7      A    Bm  G    D 
fra himlens hø - ye  sa - ler
     Em  /A    A7   D 
Hans øye føl - ger  meg
    D    A       D 
Jeg er i Herrens hender
G   D /A   A7    D 
når dagen  dør i vest
    D        A       D 
Min synd jeg stilt bekjenner 
G   D /A     A7   D 
for Ham, min høye gjest
    A       Em      F♯   Bm
Han gir meg himlens nå - de
   A      E7   A 
og setter englevakt,
A   A7     A   Bm  G    D 
for natten Han vil rå - de
    Em     /A    A7     D 
med hellig gud - doms - makt
    D    A       D 
Jeg er i Herrens hender 
G   D /A   A7      D 
når dødens bud meg når
     D     A        D 
Mens lyset stilt nedbrenner,
G   D /A    A7     D 
fra Ham jeg hilsen får
    A       Em     F♯   Bm
Han gir meg stav i hå - nde,
    A       E7      A 
Han gir meg trøst i sinn,
A   A7       A   Bm  G    D 
og  glemt er ve  og  vå - nde
   Em      /A    A7   D 
på vei til him - len  inn