Jeg er i Herrens hender

  D  A    D 
Jeg er i Herrens hender
G  D /A  A7   D 
når dagen gryr i øst.
   D   A    D 
Hver morgen Han meg sender
G  D /A  A7   D 
sitt ord med lys og trøst.
  A   Em   F♯ Bm
Hva dagen meg vil bringe
  A   E7  A 
av glede og av savn,
A  A7   A   Bm  G   D 
jeg kan på bøn - nens vin - ge
  Em   /A  A7  D 
få kraft i Je - su  navn.
  D  A    D 
Jeg er i Herrens hender
G  D /A  A7   D 
i  alt som med meg skjer
 D    A    D 
I smil og gråt jeg kjenner
G  D /A  A7   D 
at Herren er meg nær
  A   Em  F♯  Bm
Om jeg i dype da - ler
  A   E7  A 
må gå den tunge vei,
A  A7   A  Bm G  D 
fra himlens hø - ye sa - ler
   Em /A  A7  D 
Hans øye føl - ger meg
  D  A    D 
Jeg er i Herrens hender
G  D /A  A7  D 
når dagen dør i vest
  D    A    D 
Min synd jeg stilt bekjenner 
G  D /A   A7  D 
for Ham, min høye gjest
  A    Em   F♯  Bm
Han gir meg himlens nå - de
  A   E7  A 
og setter englevakt,
A  A7   A  Bm G  D 
for natten Han vil rå - de
  Em   /A  A7   D 
med hellig gud - doms - makt
  D  A    D 
Jeg er i Herrens hender 
G  D /A  A7   D 
når dødens bud meg når
   D   A    D 
Mens lyset stilt nedbrenner,
G  D /A  A7   D 
fra Ham jeg hilsen får
  A    Em   F♯  Bm
Han gir meg stav i hå - nde,
  A    E7   A 
Han gir meg trøst i sinn,
A  A7    A  Bm G  D 
og glemt er ve og vå - nde
  Em   /A  A7  D 
på vei til him - len inn