Jeg er i Herrens hender

  C♯  G♯   C♯
Jeg er i Herrens hender
F♯ C♯/G♯ G♯7  C♯
når dagen gryr i øst.
   C♯   G♯   C♯
Hver morgen Han meg sender
F♯  C♯/G♯  G♯7  C♯
sitt ord med lys og trøst.
  G♯  D♯m   E♯ A♯m
Hva dagen meg vil bringe
  G♯  D♯7  G♯
av glede og av savn,
G♯ G♯7  G♯  A♯m F♯  C♯
jeg kan på bøn - nens vin - ge
  D♯m   /G♯ G♯7 C♯
få kraft i Je - su  navn.
  C♯  G♯   C♯
Jeg er i Herrens hender
F♯ C♯/G♯  G♯7   C♯
i  alt som med meg skjer
 C♯   G♯    C♯
I smil og gråt jeg kjenner
F♯ C♯/G♯ G♯7  C♯
at Herren er meg nær
  G♯  D♯m E♯  A♯m
Om jeg i dype da - ler
  G♯   D♯7  G♯
må gå den tunge vei,
G♯ G♯7   G♯  A♯m F♯  C♯
fra himlens hø - ye sa - ler
   D♯m /G♯  G♯7 C♯
Hans øye føl - ger meg
  C♯  G♯   C♯
Jeg er i Herrens hender
F♯ C♯/G♯ G♯7  C♯
når dagen dør i vest
  C♯    G♯   C♯
Min synd jeg stilt bekjenner 
F♯ C♯/G♯  G♯7 C♯
for Ham, min høye gjest
  G♯   D♯m   E♯  A♯m
Han gir meg himlens nå - de
  G♯   D♯7 G♯
og setter englevakt,
G♯ G♯7  G♯ A♯m F♯  C♯
for natten Han vil rå - de
  D♯m  /G♯  G♯7  C♯
med hellig gud - doms - makt
  C♯  G♯   C♯
Jeg er i Herrens hender 
F♯ C♯/G♯ G♯7   C♯
når dødens bud meg når
   C♯  G♯    C♯
Mens lyset stilt nedbrenner,
F♯ C♯/G♯  G♯7  C♯
fra Ham jeg hilsen får
  G♯   D♯m  E♯  A♯m
Han gir meg stav i hå - nde,
  G♯   D♯7   G♯
Han gir meg trøst i sinn,
G♯ G♯7   G♯ A♯m F♯  C♯
og glemt er ve og vå - nde
  D♯m   /G♯  G♯7 C♯
på vei til him - len inn