Jeg er i Herrens hender

  C♭  G♭   C♭
Jeg er i Herrens hender
F♭ C♭/G♭ G♭7  C♭
når dagen gryr i øst.
   C♭   G♭   C♭
Hver morgen Han meg sender
F♭  C♭/G♭  G♭7  C♭
sitt ord med lys og trøst.
  G♭  D♭m   E♭ A♭m
Hva dagen meg vil bringe
  G♭  D♭7  G♭
av glede og av savn,
G♭ G♭7  G♭  A♭m F♭  C♭
jeg kan på bøn - nens vin - ge
  D♭m   /G♭ G♭7 C♭
få kraft i Je - su  navn.
  C♭  G♭   C♭
Jeg er i Herrens hender
F♭ C♭/G♭  G♭7   C♭
i  alt som med meg skjer
 C♭   G♭    C♭
I smil og gråt jeg kjenner
F♭ C♭/G♭ G♭7  C♭
at Herren er meg nær
  G♭  D♭m E♭  A♭m
Om jeg i dype da - ler
  G♭   D♭7  G♭
må gå den tunge vei,
G♭ G♭7   G♭  A♭m F♭  C♭
fra himlens hø - ye sa - ler
   D♭m /G♭  G♭7 C♭
Hans øye føl - ger meg
  C♭  G♭   C♭
Jeg er i Herrens hender
F♭ C♭/G♭ G♭7  C♭
når dagen dør i vest
  C♭    G♭   C♭
Min synd jeg stilt bekjenner 
F♭ C♭/G♭  G♭7 C♭
for Ham, min høye gjest
  G♭   D♭m   E♭  A♭m
Han gir meg himlens nå - de
  G♭   D♭7 G♭
og setter englevakt,
G♭ G♭7  G♭ A♭m F♭  C♭
for natten Han vil rå - de
  D♭m  /G♭  G♭7  C♭
med hellig gud - doms - makt
  C♭  G♭   C♭
Jeg er i Herrens hender 
F♭ C♭/G♭ G♭7   C♭
når dødens bud meg når
   C♭  G♭    C♭
Mens lyset stilt nedbrenner,
F♭ C♭/G♭  G♭7  C♭
fra Ham jeg hilsen får
  G♭   D♭m  E♭  A♭m
Han gir meg stav i hå - nde,
  G♭   D♭7   G♭
Han gir meg trøst i sinn,
G♭ G♭7   G♭ A♭m F♭  C♭
og glemt er ve og vå - nde
  D♭m   /G♭  G♭7 C♭
på vei til him - len inn