Jeg er i Herrens hender

  C  G    C 
Jeg er i Herrens hender
F  C /G  G7   C 
når dagen gryr i øst.
   C   G    C 
Hver morgen Han meg sender
F  C /G  G7   C 
sitt ord med lys og trøst.
  G   Dm   E  Am
Hva dagen meg vil bringe
  G   D7  G 
av glede og av savn,
G  G7   G   Am  F   C 
jeg kan på bøn - nens vin - ge
  Dm   /G  G7  C 
få kraft i Je - su  navn.
  C  G    C 
Jeg er i Herrens hender
F  C /G  G7   C 
i  alt som med meg skjer
 C    G    C 
I smil og gråt jeg kjenner
F  C /G  G7   C 
at Herren er meg nær
  G   Dm  E  Am
Om jeg i dype da - ler
  G   D7  G 
må gå den tunge vei,
G  G7   G  Am F  C 
fra himlens hø - ye sa - ler
   Dm /G  G7  C 
Hans øye føl - ger meg
  C  G    C 
Jeg er i Herrens hender
F  C /G  G7  C 
når dagen dør i vest
  C    G    C 
Min synd jeg stilt bekjenner 
F  C /G   G7  C 
for Ham, min høye gjest
  G    Dm   E  Am
Han gir meg himlens nå - de
  G   D7  G 
og setter englevakt,
G  G7   G  Am F  C 
for natten Han vil rå - de
  Dm   /G  G7   C 
med hellig gud - doms - makt
  C  G    C 
Jeg er i Herrens hender 
F  C /G  G7   C 
når dødens bud meg når
   C   G    C 
Mens lyset stilt nedbrenner,
F  C /G  G7   C 
fra Ham jeg hilsen får
  G    Dm   E  Am
Han gir meg stav i hå - nde,
  G    D7   G 
Han gir meg trøst i sinn,
G  G7    G  Am F  C 
og glemt er ve og vå - nde
  Dm   /G  G7  C 
på vei til him - len inn