Jeg er i Herrens hender

  B♯  G    B♯
Jeg er i Herrens hender
E♯ B♯/G  G7   B♯
når dagen gryr i øst.
   B♯   G    B♯
Hver morgen Han meg sender
E♯  B♯/G  G7   B♯
sitt ord med lys og trøst.
  G   Dm   E  Am
Hva dagen meg vil bringe
  G   D7  G 
av glede og av savn,
G  G7   G   Am  E♯  B♯
jeg kan på bøn - nens vin - ge
  Dm   /G  G7  B♯
få kraft i Je - su  navn.
  B♯  G    B♯
Jeg er i Herrens hender
E♯ B♯/G  G7   B♯
i  alt som med meg skjer
 B♯   G    B♯
I smil og gråt jeg kjenner
E♯ B♯/G  G7   B♯
at Herren er meg nær
  G   Dm  E  Am
Om jeg i dype da - ler
  G   D7  G 
må gå den tunge vei,
G  G7   G  Am E♯  B♯
fra himlens hø - ye sa - ler
   Dm /G  G7  B♯
Hans øye føl - ger meg
  B♯  G    B♯
Jeg er i Herrens hender
E♯ B♯/G  G7  B♯
når dagen dør i vest
  B♯    G    B♯
Min synd jeg stilt bekjenner 
E♯ B♯/G   G7  B♯
for Ham, min høye gjest
  G    Dm   E  Am
Han gir meg himlens nå - de
  G   D7  G 
og setter englevakt,
G  G7   G  Am E♯  B♯
for natten Han vil rå - de
  Dm   /G  G7   B♯
med hellig gud - doms - makt
  B♯  G    B♯
Jeg er i Herrens hender 
E♯ B♯/G  G7   B♯
når dødens bud meg når
   B♯  G    B♯
Mens lyset stilt nedbrenner,
E♯ B♯/G  G7   B♯
fra Ham jeg hilsen får
  G    Dm   E  Am
Han gir meg stav i hå - nde,
  G    D7   G 
Han gir meg trøst i sinn,
G  G7    G  Am E♯  B♯
og glemt er ve og vå - nde
  Dm   /G  G7  B♯
på vei til him - len inn