Jeg er i Herrens hender

  B♭  F    B♭
Jeg er i Herrens hender
E♭ B♭/F  F7   B♭
når dagen gryr i øst.
   B♭   F    B♭
Hver morgen Han meg sender
E♭  B♭/F  F7   B♭
sitt ord med lys og trøst.
  F   Cm   D  Gm
Hva dagen meg vil bringe
  F   C7  F 
av glede og av savn,
F  F7   F   Gm  E♭  B♭
jeg kan på bøn - nens vin - ge
  Cm   /F  F7  B♭
få kraft i Je - su  navn.
  B♭  F    B♭
Jeg er i Herrens hender
E♭ B♭/F  F7   B♭
i  alt som med meg skjer
 B♭   F    B♭
I smil og gråt jeg kjenner
E♭ B♭/F  F7   B♭
at Herren er meg nær
  F   Cm  D  Gm
Om jeg i dype da - ler
  F   C7  F 
må gå den tunge vei,
F  F7   F  Gm E♭  B♭
fra himlens hø - ye sa - ler
   Cm /F  F7  B♭
Hans øye føl - ger meg
  B♭  F    B♭
Jeg er i Herrens hender
E♭ B♭/F  F7  B♭
når dagen dør i vest
  B♭    F    B♭
Min synd jeg stilt bekjenner 
E♭ B♭/F   F7  B♭
for Ham, min høye gjest
  F    Cm   D  Gm
Han gir meg himlens nå - de
  F   C7  F 
og setter englevakt,
F  F7   F  Gm E♭  B♭
for natten Han vil rå - de
  Cm   /F  F7   B♭
med hellig gud - doms - makt
  B♭  F    B♭
Jeg er i Herrens hender 
E♭ B♭/F  F7   B♭
når dødens bud meg når
   B♭  F    B♭
Mens lyset stilt nedbrenner,
E♭ B♭/F  F7   B♭
fra Ham jeg hilsen får
  F    Cm   D  Gm
Han gir meg stav i hå - nde,
  F    C7   F 
Han gir meg trøst i sinn,
F  F7    F  Gm E♭  B♭
og glemt er ve og vå - nde
  Cm   /F  F7  B♭
på vei til him - len inn