Jeg er i Herrens hender

  B  F♯   B 
Jeg er i Herrens hender
E  B /F♯ F♯7  B 
når dagen gryr i øst.
   B   F♯   B 
Hver morgen Han meg sender
E  B /F♯  F♯7  B 
sitt ord med lys og trøst.
  F♯  C♯m   D♯ G♯m
Hva dagen meg vil bringe
  F♯  C♯7  F♯
av glede og av savn,
F♯ F♯7  F♯  G♯m E   B 
jeg kan på bøn - nens vin - ge
  C♯m   /F♯ F♯7 B 
få kraft i Je - su  navn.
  B  F♯   B 
Jeg er i Herrens hender
E  B /F♯  F♯7   B 
i  alt som med meg skjer
 B    F♯    B 
I smil og gråt jeg kjenner
E  B /F♯ F♯7  B 
at Herren er meg nær
  F♯  C♯m D♯  G♯m
Om jeg i dype da - ler
  F♯   C♯7  F♯
må gå den tunge vei,
F♯ F♯7   F♯  G♯m E  B 
fra himlens hø - ye sa - ler
   C♯m /F♯  F♯7 B 
Hans øye føl - ger meg
  B  F♯   B 
Jeg er i Herrens hender
E  B /F♯ F♯7  B 
når dagen dør i vest
  B    F♯   B 
Min synd jeg stilt bekjenner 
E  B /F♯  F♯7 B 
for Ham, min høye gjest
  F♯   C♯m   D♯  G♯m
Han gir meg himlens nå - de
  F♯   C♯7 F♯
og setter englevakt,
F♯ F♯7  F♯ G♯m E  B 
for natten Han vil rå - de
  C♯m  /F♯  F♯7  B 
med hellig gud - doms - makt
  B  F♯   B 
Jeg er i Herrens hender 
E  B /F♯ F♯7   B 
når dødens bud meg når
   B   F♯    B 
Mens lyset stilt nedbrenner,
E  B /F♯  F♯7  B 
fra Ham jeg hilsen får
  F♯   C♯m  D♯  G♯m
Han gir meg stav i hå - nde,
  F♯   C♯7   F♯
Han gir meg trøst i sinn,
F♯ F♯7   F♯ G♯m E  B 
og glemt er ve og vå - nde
  C♯m   /F♯  F♯7 B 
på vei til him - len inn