Jeg er i Herrens hender

  A♯  E♯   A♯
Jeg er i Herrens hender
D♯ A♯/E♯ E♯7  A♯
når dagen gryr i øst.
   A♯   E♯   A♯
Hver morgen Han meg sender
D♯  A♯/E♯  E♯7  A♯
sitt ord med lys og trøst.
  E♯  B♯m   D  Gm
Hva dagen meg vil bringe
  E♯  B♯7  E♯
av glede og av savn,
E♯ E♯7  E♯  Gm  D♯  A♯
jeg kan på bøn - nens vin - ge
  B♯m   /E♯ E♯7 A♯
få kraft i Je - su  navn.
  A♯  E♯   A♯
Jeg er i Herrens hender
D♯ A♯/E♯  E♯7   A♯
i  alt som med meg skjer
 A♯   E♯    A♯
I smil og gråt jeg kjenner
D♯ A♯/E♯ E♯7  A♯
at Herren er meg nær
  E♯  B♯m D  Gm
Om jeg i dype da - ler
  E♯   B♯7  E♯
må gå den tunge vei,
E♯ E♯7   E♯  Gm D♯  A♯
fra himlens hø - ye sa - ler
   B♯m /E♯  E♯7 A♯
Hans øye føl - ger meg
  A♯  E♯   A♯
Jeg er i Herrens hender
D♯ A♯/E♯ E♯7  A♯
når dagen dør i vest
  A♯    E♯   A♯
Min synd jeg stilt bekjenner 
D♯ A♯/E♯  E♯7 A♯
for Ham, min høye gjest
  E♯   B♯m   D  Gm
Han gir meg himlens nå - de
  E♯   B♯7 E♯
og setter englevakt,
E♯ E♯7  E♯ Gm D♯  A♯
for natten Han vil rå - de
  B♯m  /E♯  E♯7  A♯
med hellig gud - doms - makt
  A♯  E♯   A♯
Jeg er i Herrens hender 
D♯ A♯/E♯ E♯7   A♯
når dødens bud meg når
   A♯  E♯    A♯
Mens lyset stilt nedbrenner,
D♯ A♯/E♯  E♯7  A♯
fra Ham jeg hilsen får
  E♯   B♯m  D  Gm
Han gir meg stav i hå - nde,
  E♯   B♯7   E♯
Han gir meg trøst i sinn,
E♯ E♯7   E♯ Gm D♯  A♯
og glemt er ve og vå - nde
  B♯m   /E♯  E♯7 A♯
på vei til him - len inn