Jeg er i Herrens hender

  A♭  E♭   A♭
Jeg er i Herrens hender
D♭ A♭/E♭ E♭7  A♭
når dagen gryr i øst.
   A♭   E♭   A♭
Hver morgen Han meg sender
D♭  A♭/E♭  E♭7  A♭
sitt ord med lys og trøst.
  E♭  B♭m   C  Fm
Hva dagen meg vil bringe
  E♭  B♭7  E♭
av glede og av savn,
E♭ E♭7  E♭  Fm  D♭  A♭
jeg kan på bøn - nens vin - ge
  B♭m   /E♭ E♭7 A♭
få kraft i Je - su  navn.
  A♭  E♭   A♭
Jeg er i Herrens hender
D♭ A♭/E♭  E♭7   A♭
i  alt som med meg skjer
 A♭   E♭    A♭
I smil og gråt jeg kjenner
D♭ A♭/E♭ E♭7  A♭
at Herren er meg nær
  E♭  B♭m C  Fm
Om jeg i dype da - ler
  E♭   B♭7  E♭
må gå den tunge vei,
E♭ E♭7   E♭  Fm D♭  A♭
fra himlens hø - ye sa - ler
   B♭m /E♭  E♭7 A♭
Hans øye føl - ger meg
  A♭  E♭   A♭
Jeg er i Herrens hender
D♭ A♭/E♭ E♭7  A♭
når dagen dør i vest
  A♭    E♭   A♭
Min synd jeg stilt bekjenner 
D♭ A♭/E♭  E♭7 A♭
for Ham, min høye gjest
  E♭   B♭m   C  Fm
Han gir meg himlens nå - de
  E♭   B♭7 E♭
og setter englevakt,
E♭ E♭7  E♭ Fm D♭  A♭
for natten Han vil rå - de
  B♭m  /E♭  E♭7  A♭
med hellig gud - doms - makt
  A♭  E♭   A♭
Jeg er i Herrens hender 
D♭ A♭/E♭ E♭7   A♭
når dødens bud meg når
   A♭  E♭    A♭
Mens lyset stilt nedbrenner,
D♭ A♭/E♭  E♭7  A♭
fra Ham jeg hilsen får
  E♭   B♭m  C  Fm
Han gir meg stav i hå - nde,
  E♭   B♭7   E♭
Han gir meg trøst i sinn,
E♭ E♭7   E♭ Fm D♭  A♭
og glemt er ve og vå - nde
  B♭m   /E♭  E♭7 A♭
på vei til him - len inn