Jeg er i Herrens hender

  A  E    A 
Jeg er i Herrens hender
D  A /E  E7   A 
når dagen gryr i øst.
   A   E    A 
Hver morgen Han meg sender
D  A /E  E7   A 
sitt ord med lys og trøst.
  E   Bm   C♯ F♯m
Hva dagen meg vil bringe
  E   B7  E 
av glede og av savn,
E  E7   E   F♯m D   A 
jeg kan på bøn - nens vin - ge
  Bm   /E  E7  A 
få kraft i Je - su  navn.
  A  E    A 
Jeg er i Herrens hender
D  A /E  E7   A 
i  alt som med meg skjer
 A    E    A 
I smil og gråt jeg kjenner
D  A /E  E7   A 
at Herren er meg nær
  E   Bm  C♯  F♯m
Om jeg i dype da - ler
  E   B7  E 
må gå den tunge vei,
E  E7   E  F♯m D  A 
fra himlens hø - ye sa - ler
   Bm /E  E7  A 
Hans øye føl - ger meg
  A  E    A 
Jeg er i Herrens hender
D  A /E  E7  A 
når dagen dør i vest
  A    E    A 
Min synd jeg stilt bekjenner 
D  A /E   E7  A 
for Ham, min høye gjest
  E    Bm   C♯  F♯m
Han gir meg himlens nå - de
  E   B7  E 
og setter englevakt,
E  E7   E  F♯m D  A 
for natten Han vil rå - de
  Bm   /E  E7   A 
med hellig gud - doms - makt
  A  E    A 
Jeg er i Herrens hender 
D  A /E  E7   A 
når dødens bud meg når
   A   E    A 
Mens lyset stilt nedbrenner,
D  A /E  E7   A 
fra Ham jeg hilsen får
  E    Bm   C♯  F♯m
Han gir meg stav i hå - nde,
  E    B7   E 
Han gir meg trøst i sinn,
E  E7    E  F♯m D  A 
og glemt er ve og vå - nde
  Bm   /E  E7  A 
på vei til him - len inn